Listen to this page using ReadSpeaker

Klachtenregeling / vertrouwenspersoon

Wat kan een cliënt doen indien hij/zij een klacht heeft?

 
Stap 1: Wij raden cliënten aan eerst met hun persoonlijk begeleider of contactpersoon over hun probleem te praten.

 
Stap 2: Komen ze er met hun begeleider niet uit, dan kan het een goede stap zijn om, evt. samen met zijn/haar begeleider, naar de teamleider cliëntenzorg te stappen.
 
Stap 3: Is het probleem dan nog niet verholpen, dan kunnen cliënten hun probleem bespreekbaar maken bij de manager.

 

Contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
 
Wenst een cliënt graag eens met een neutrale buitenstaander over zijn/haar probleem of klacht praten? Dan kan de cliënt contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Dat kan na een gesprek met de begeleider of manager, maar ook meteen. Bepaalde problemen spreekt de cliënt misschien liever met iemand die neutraal is. In dat geval kunt de cliënt direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Virenze, het bureau dat SGL hiervoor heeft ingeschakeld. Een vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en discreet. Alles wat de cliënt vertelt blijft vertrouwelijk, tenzij hij/zij zelf toestemming geeft om informatie aan SGL door te spelen. De vertrouwenspersoon kan de cliënt ondersteunen bij het voeren van gesprekken en eventueel als bemiddelaar optreden.
 
De vertrouwenspersoon, mw. Gitte Fuss, is als volgt bereikbaar:


VIRENZE Geleen
Rijksweg Nood 31
6162 AA Geleen
Tel nr: 046- 452 95 95 (bereikbaar van 09.00u- 12.00u en van 13.00u- 16.00u)
Email: geleen@virenze.nl

 
Indien de vertrouwenspersoon niet bereikbaar is op het moment dat de cliënt belt, zal een secretaresse noteren dat de cliënt contact heeft opgenomen. De vertrouwenspersoon neemt dan contact met hem/haar op.

 
De klacht indienen bij de klachtencommissie.
 
Wil de cliënt, eventueel na een gesprek met de vertrouwenspersoon, een officiële klacht indienen? Dat kan bij de klachtencommissie van SGL.


Deze commissie werkt met een klachtenreglement en bestaat uit meerdere leden. De klachtencommissie is onafhankelijk en komt bij elkaar als er een klacht is.


De cliënt kan zijn/haar klacht schriftelijk en rechtstreeks bekend maken aan de voorzitter: Dhr. Edward Geurts, via het postadres van SGL:

Postbus 5036, 6130 PA Sittard.

 
De klachtencommissie bekijkt dan of de klacht 'ontvankelijk' is: of deze behandeld kan worden. Als dat het geval is, dan krijgt u binnen acht weken na ontvangst de uitslag. Afhankelijk van het soort klacht, voert één van commissieleden eventueel nog een gesprek met de cliënt, de aangeklaagde of eventuele andere betrokkenen.


Daarna doet de klachtencommissie een uitspraak: de klacht is gegrond of niet. Eventueel geeft de commissie de Raad van Bestuur een advies over te nemen maatregelen. Dat advies kan de Raad van Bestuur niet zomaar naast zich neerleggen. Daar moeten zwaarwegende redenen voor zijn. Alle betrokkenen krijgen bericht over de uitspraak en het advies.