Listen to this page using ReadSpeaker

Begeleiding thuis

 

Aanmelden

Wat kost het?

Contact

 

 

Begeleiding thuis

Begeleiding thuis is begeleiding in de thuissituatie. We kijken zorgvuldig wat er nodig is om u maximaal vanuit uw eigen kracht te laten functioneren. Praktisch gezien betekent het vaak dat we ondersteunen bij het aanbrengen van structuur (bijvoorbeeld in de huishouding) en het maken van planningen, bij het uitvoeren van praktische en administratieve zaken en bij het onderhouden van sociale contacten en hanteren van emoties. 

 

Doel van begeleiding thuis

Het doel van begeleid zelfstandig wonen is dat u zo lang en zo zelfstandig mogelijk in uw eigen woonomgeving kunt functioneren, op een kwalitatief verantwoorde manier.
De dienstverlening van SGL is erop gericht om sámen met u en eventuele partner of andere huisgenoten bepaalde taken uit te voeren.

Voor wie is begeleiding thuis geschikt?

Begeleiding thuis is geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel die zo zelfstandig mogelijk willen blijven functioneren. Woont u zelfstandig, bijvoorbeeld met een partner en zoekt u net die extra ondersteuning? Wij zorgen er met begeleiding thuis voor, dat u grip blijft houden op uw leven.

Hoe ziet de begeleiding thuis eruit?

Het gaat om hulpverlening en begeleiding die zich thuis afspeelt, mensen begeleiden in het zelfstandig wonen. Onze medewerkers brengen u regelmatig een bezoek. De frequentie varieert per persoon. Het kan dagelijks. Maar ook enkele uren per week. Dit alles is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en indicatie.


De begeleiding is in het bijzonder gericht op het bevorderen, behouden, stimuleren en/of compenseren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Concreet betekent deze onder andere hulp en ondersteuning bieden bij het regelen van dagelijkse zaken, het structureren van de dag en/of week, het plannen van activiteiten of het organiseren van het huishouden. Het ondersteunen bij praktische vaardigheden ten behoeve van de zelfredzaamheid, door bijvoorbeeld taken op te splitsen in deeltaken. Samen de administratie of de financiën regelen. Samen stapsgewijs de agenda of kalender invullen. Kortom, structuur brengen in iemands leven, om het overzicht te houden.
Naast de functionele begeleiding bieden we ook emotionele ondersteuning bij bijvoorbeeld het besef van verlies van zelfstandigheid.

 

De begeleiding kan zich ook richten op mantelzorg in de directe omgeving. De begeleiding bekijkt het hele steunsysteem van de cliënt en geeft ondersteuning daar waar wenselijk is. Dit kan door informatie te geven, of handvatten aanreiken 'hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking'. Praktische hulp en adviezen voor de mantelzorger (de partner, de ouder, het kind of een ander familielid die de zorg heeft voor degene met hersenletsel).

 

Kortom

SGL biedt ondersteuning bij alle zaken die nodig zijn om uw zelfstandig functioneren in de maatschappij te kunnen waarborgen.

 

Folder begeleiding thuis

Klik hier voor de folder van begeleiding thuis

Film begeleiding thuis