Listen to this page using ReadSpeaker

Documenten voor cliënten van SGL

Op deze pagina staan documenten die voor onze cliënten van belang zijn. Cliënten kunnen met vragen hierover terecht bij hun begeleider.

 

Brochure "vervoer bij SGL"

 

SGL heeft een brochure waarin we u informeren over de spelregels en voorwaarden die aan het vervoer bij SGL verbonden zijn.

 

Deze brochure wordt ook verstrekt aan medewerkers en chauffeurs zodat iedereen hiervan op de hoogte is. Het is belangrijk dat iedereen deze regels kent en naleeft, dan kan het vervoer voor iedereen prettig en vooral zo veilig mogelijk worden uitgevoerd.

 

Klik hier voor de brochure. Klik hier voor de flyer met extra informatie over de loosmeldingen.

Heeft u vragen of het vervoer, dan kunt u terecht bij Bureau Actief via onderstaande contactgegevens:

 

Havikstraat 18

6135 ED Sittard

T 045 - 8000 900

E aanmeldingen@sgl-zorg.nl

 

Brochure klachten

 

In de brochure 'Ik ben niet tevreden, wat kan ik doen?' informeren we u over wat u kunt doen als u een klacht heeft.

 

Klik hier voor de brochure.

 

In de brochure treft u ook de contactgegevens aan van de cliëntvertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, de klachtencommissie van SGL en de geschillencommissie gehandicaptenzorg.

 

Informatie over dagbesteding bij SGL 

Algemene voorwaarden ondersteuning Wmo
Beheer eigendommen cliënten; beleidsnotitie
Beleidsnotitie Privacy
Brochure 'Vervoer bij SGL'
Flyer loosmeldingen vervoer
Gedragscode
Genotsmiddelen, beleidsnotitie
Huisregels Activiteitencentrum; beleidsnotitie
Meldcode Huiselijk geweld; beleidsnotitie
Onafhankelijke cliëntondersteuning Huis voor de Zorg
Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE
Ondersteuning Wmo; overeenkomst
Reanimatie en euthanasie
Uitingen van ontevredenheid; proces
Uitingen van ontevredenheid; reglement
 

Informatie over begeleiding thuis bij SGL 

Algemene voorwaarden bij ondersteuning Wmo
Beheer eigendommen cliënten, beleidsnotitie
Beleidsnotitie Privacy
Gedragscode
Genotsmiddelen, beleidsnotitie
Meldcode huiselijk geweld; beleidsnotitie
Onafhankelijke cliëntondersteuning Huis voor de Zorg; folder
Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE
Ondersteuning Wmo; overeenkomst
Reanimatie en euthanasie; beleidsnotitie
Uitingen van ontevredenheid; proces
Uitingen van ontevredenheid; reglement

 

 

Informatie over wonen bij SGL 

181220 - Brochure daar hebt u recht op
181220 - Tarievenlijst daar hebt u recht op 2019
Algemene voorwaarden zorg- en dienstverleningsovereenkomst cliënten Wlz
Beheer eigendommen cliënten; beleidsnotitie
Beleidsnotitie Privacy
Dit vind ik ervan; cliënten wonen
Dit vind ik ervan; verwanten
Gedragscode; beleidsnotitie
Genotsmiddelen; beleidsnotitie
Huisdieren; beleidsnotitie
Huisregels Woonbegeleidingscentrum; huisregels
Meldcode huiselijk geweld; beleidsnotitie
Onafhankelijke cliëntondersteuning Huis voor de Zorg
Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE; folder
Reanimatie en euthanasie; beleidsnotitie
Samenwonen; beleidsnotitie
Uitingen van ontevredenheid; proces
Uitingen van ontevredenheid; reglement
Voeding verstrekking; beleidsnotitie
Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Wlz