Listen to this page using ReadSpeaker

 

Visie SGL

 
Diensten

 
Samenwerking
 
Veelgestelde vragen
 

Aanmeldprocedure Wmo

 

Contact

 

Belangrijke links

Samenwerking

Samenwerking met verwijzers

Wij zien voor SGL een belangrijke rol weggelegd in de vorm van kennisdeling/sparringpartner op het gebied van hersenletsel en lichamelijke handicaps. Wij ondersteunen verwijzers graag in het erkennen en herkennen van de problematiek van niet-aangeboren hersenletsel en in het vaststellen van de juiste ondersteuningsbehoefte, zodat ook deze cliënten de juiste zorg of ondersteuning ontvangen en maximaal kunnen participeren in de maatschappij.

 

Specialistische samenwerking

SGL werkt samen met gemeenten, verwijzers, ketens en andere organisaties die te maken hebben met onze specialismen: onder andere CVA, hersenletsel en dementie. Dit kunnen zorginstellingen betreffen, maar ook mantelzorgorganisaties, patiëntenverenigingen of vrijwilligersorganisaties. Wij ervaren dat samenwerking op diverse fronten steeds intensiever wordt. Wij zien het als onze wederzijdse verantwoordelijkheid om er samen voor te zorgen dat de cliënt op de juiste plek zit.

 

Voor meer informatie over onze samenwerkingsmogelijken kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars.