Listen to this page using ReadSpeaker

Wij werken bij SGL  

Katja Jeurissen, ambulant begeleider Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW)

Mijn naam is Katja Jeurissen en ik werk bij BZW (Begeleid Zelfstandig Wonen) als ambulant begeleider. Het gaat om hulpverlening en begeleiding die zich thuis afspeelt, mensen begeleiden in het zelfstandig wonen. De begeleiding is in het bijzonder gericht op het bevorderen, behouden, stimuleren en/of compenseren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 

 

Kortom een zeer dynamische functie, ik vind het nog steeds bij-zonder om mensen te begeleiden in hun eigen woonomgeving. Ik besef dat het een behoorlijk impact kan hebben wanneer wij in het leven komen van een cliënt. Vertrouwen is de basis en de manier
die uitnodigt tot samenwerking met de cliënt. Dit is tevens de kracht van BZW, vanuit de veilige thuisbasis de begeleiding af-stemmen. Het geven van persoonlijke aandacht en inspelen op individuele wensen en behoeften.

 

Ik werk al drie jaar met veel enthousiasme bij SGL. Als BZW-er geef ik brede zorg en ondersteuning, dat maakt voor mij het werken bij BZW leuk, inspirerend en uitdagend.

Michelle Glezer, begeleidster activiteitencentrum Brunssum

"Eén van onze deelnemers heeft naast hersenletsel ook zware lichamelijke beperkingen. Ik ben zelf actief op zoek gegaan naar dingen die hij wél nog zou kunnen doen. Hij kan niet lopen en hij kan zijn armen niet goed bewegen, maar zijn gezicht kan hij wel goed gebruiken. Ik heb toen voor hem een 'air-voetbal'-spel gemaakt. Dat is een houten bak met twee gaten aan de korte kant. In de bak ligt een pingpongbal en het is de bedoeling dat je door te blazen de bal in de goal van de tegenstander krijgt. Dat vindt hij fantastisch om te doen, je ziet zijn

ogen glinsteren en hij geniet van het persoonlijke contact. Daarnaast zijn we nu samen met de logopediste van ons Afasiecentrum bezig met het ontwikkelen van pictogrammen voor hem, omdat hij spraakproblemen heeft. Door de pictogrammen met zijn ogen aan te wijzen kan hij duidelijk maken wat hij wil of wat hij bedoelt. Dat kan voor dagelijkse dingen als drinken en eten, maar ook voor emoties of bepaalde activiteiten. Door op deze manier te kijken naar deelnemers geven we ze een stukje autonomie en krijgen ze meer regie over hun leven."

Egbert Janssen, begeleider activiteitencentrum Swalmen en Weert

Ik heb 20 jaar voor de klas gestaan en ben door mijn interesse voor vrijwilligerswerk bij het activiteitencentrum in Swalmen terechtgekomen. Het gaf me een prettig gevoel om met cliënten van SGL samen te werken. Toen er een vacature werd gesteld, heb ik mijn kans gegrepen en hierop gesolliciteerd. Momenteel ben ik werkzaam als begeleider van cliënten in AC Swalmen en AC Weert. Ik begeleid cliënten in computerworkshops, fotoworkshops, bepaalde educatieve workshops en zoveel andere activiteiten. Ik heb echt het gevoel dat ik op mijn plek ben terechtgekomen 

 

 

 

 

Nicole Sillekens, zorgbemiddelaar

SGL geeft mij als medewerker de ruimte om mezelf te kunnen zijn en om mezelf te blijven ontwikkelen. Samen met collegae (onder andere van de locaties) zorgen voor uitstekende, optimale zorg aan de cliënten is voor mij een uitdaging en een meerwaarde in het werk. Daarnaast wordt eigen initiatief zeer gewaardeerd en gestimuleerd binnen SGL.

 

Priscilla Janssen, ambulant begeleidster BZW Parkstad

Ik ben Priscilla Janssen en werkzaam als ambulant begeleidster bij BZW Parkstad. Daarnaast organiseer ik elke laatste zaterdag van de maand samen met Lieky van der Velden, die zelf getroffen is door een herseninfarct, themabijeenkomsten voor mensen met hersenletsel in het activiteitencentrum Kerkrade. Een plekje voor lotgenoten waar men ervaringen kan delen, elkaar kan steunen en leren van elkaar. Ook heb ik het zogenaamde "BZW café" opgestart. Een projectje om cliënten samen te brengen, contact leggen en onderhouden te oefenen en hopelijk zo netwerken te versterken. Omdat de eenzaamheid binnen onze clientèle groot is en ik daar heel graag iets aan wil doen. Samen is immers zoveel fijner.

 

Het is sinds 2010 dat ik mij werknemer van SGL mag noemen en wat voel ik me er thuis! "Werken bij SGL, een goed gevoel" zo staat er op de site geschreven en in mijn geval is dat een volmondig ja. Ik voel me er gewaardeerd. Kwaliteiten worden gezien en optimaal benut. Talenten worden ontwikkeld. Je bent er altijd in beweging. Die dynamiek, heerlijk vind ik dat.

 

Hersenletsel maakt geen onderscheid. Gezond geboren worden, geeft geen enkele garantie. Het kan ons allemaal overkomen. En de impact van hersenletsel is vaak enorm op allerlei gebieden. Ondanks die grote impact en het feit dat het leven in 1 klap op zijn kop staat, kampen veel getroffenen nog met onbegrip vanuit de omgeving. Onbegrip kan komen door onwetendheid en een gebrek aan inzicht. En ik probeer door het verschaffen van informatie langzaamaan het begrip rondom hersenletsel te vergroten. NAH, ook al is het vaak onzichtbaar, kan namelijk toch heel hinderlijk aanwezig zijn en zo een flinke belemmering in het dagelijks functioneren. Maar begrip en (h)erkenning maken het misschien wel iets eenvoudiger te dragen.

 

Daarom ben ik blij dat SGL regelmatig mijn praktijkervaringen via hun sociaal media deelt. Niet alleen omdat ik graag schrijf en het dat wat ik in de 2e paragraaf vertel onderstreept, maar vooral in de hoop dat men al lezend ervaart niet de enige te zijn. Gedeelde smart is immers halve smart. En men meer begrijpt over waarom iemand met hersenletsel doet zoals hij of zij doet.