Listen to this page using ReadSpeaker


Visie SGL

 
Diensten

 
Samenwerking
 
Veelgestelde vragen
 

Aanmeldprocedure Wmo

 

Contact

 

Belangrijke links

Belangrijke links

www.degemeente.nl         

Op deze website wordt uitgelegd wat gemeenten doen, hoe gemeenten werken en hoe we meer voor elkaar kunnen gaan betekenen. De veranderingen voor jeugd, zorg, werk en inkomen maken hier nadrukkelijk onderdeel van uit. De slogan "We gaan meer voor elkaar betekenen" staat centraal.

 

www.hoeverandertmijnzorg.nl

Dit is een overzichtelijke website voor de cliënt die inzicht biedt in de veranderingen in de zorg. Doel van de site is huidige cliënten op basis van hun huidige situatie verwijzen naar het juiste loket voor antwoorden op individuele vragen. De website www.hoeverandertmijnzorg.nl is voor zorgverleners geschikt gemaakt voor smartphones. Zorgverleners krijgen via deze mobiele versie extra informatie, die zij kunnen gebruiken in hun contact met cliënten. Via de app store is de site voor professionals beschikbaar voor mobiele applicaties (HLZ-pro). Zie ook www.hoeverandertmijnzorg.nl/professionals.

 

www.dezorgverandertmee.nl

Deze website is onderdeel van de campagne van VWS om het algemeen publiek te wijzen op de veranderingen, de aanleiding en door te verwij­zen naar plaatsen waar specifieke doelgroepgerichte informatie te verkrijgen is.

 

www.rijksoverheid.nl

Website gericht op het algemeen publiek.

 

www.regelhulp.nl

Deze website is een wegwijzer van de overheid voor de zorg en ondersteuning. 

 

www.hetcak.nl

Voor meer informatie over de eigen bijdrage. 

 

www.digitalezorggids.nl

Dit is een kennisplatform over digitale zorgtoepassingen voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen. Deze website laat zien wat er verandert voor mensen die nu een Wlz-indicatie hebben.

 

Voor meer informatie over onze samenwerkingsmogelijken kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars.