Listen to this page using ReadSpeaker

Indien deze e-mailing niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de webversie.

 

 

             

 

  Nieuwsbrief Vrijwilligers  
 

Nummer 1 | Jaargang 2011

 

 

Nieuwsbrief 3 - 2013

Nog even en het jaar 2013 is afgelopen.
Het is een mooi moment om terug te blikken en om vooruit te kijken.
Laten we eens even gaan kijken wat er in 2013 is bereikt ten behoeve van het vrijwilligerswerk.


Maar voordat we dit gaan doen, willen Jeanne de Groot en Anja Halmans alvast alle vrijwilligers hartelijk danken voor al hun inzet die ze in 2013 hebben gegeven.
We refereren dan even naar de uitspraak van Nelson Mandela:


“De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen”.


Uw inzet als vrijwilliger is van onschatbare waarde voor onze cliënten en collega’s en daarom ook voor onschatbare waarde voor u zelf.
U mag daar terecht trots op zijn en zeker van genieten.

 

 

 

Wat is er in 2013 binnen SGL gedaan ten behoeve van het vrijwilligerswerk?  

  • Vrijwilligersbeleid.

Er is een nieuw toekomstgericht vrijwilligersbeleid SGL geschreven.
We hebben dit beleid in het laatste kwartaal van 2013 aan alle medewerkers teams in de locaties gepresenteerd.
Natuurlijk moet dit beleid ook aan de vrijwilligers worden gepresenteerd.
We  zijn voornemens om dit in het eerste kwartaal van 2014 aan de vrijwilligers te presenteren en te bespreken.
In januari 2014 krijgt u een uitnodiging om naar een van deze bijeenkomsten te komen.

 

  • Missie en Visie van SGL.

Binnen SGL werd in 2013 de nieuwe missie en visie gepresenteerd.
In deze missie en visie staat helder verwoord wat de rollen zijn van de mensen rondom de cliënt. Ook de vrijwilliger heeft een grote ondersteunende rol en heeft daarom een plek in de missie en visie.
Klik hier voor missie en visie.

 

  • Vrijwilligersraad 

Bij SGL is een grote groep vrijwilligers actief en leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor de cliënten.  De inspraak voor cliënten en medewerkers is geregeld middels de cliëntenraad en de ondernemersraad. Voor vrijwilligers is nog geen inspraak geregeld bij SGL.
SGL bestuurder Leon Poels wil graag dat vrijwilligers inspraak krijgen binnen SGL, en  vrijwilligers ook zo een duidelijkere plaats binnen de organisatie geven. Vrijwilligers kunnen vanuit een andere optiek meedenken, dit ten behoeve van het welzijn van de cliënten, de locatie en van de vrijwilligers.
Op woensdag 27 november is er een eerste bijeenkomst geweest met een groep kwartiermakers. Een groep van 10 enthousiaste vrijwilligers heeft zich hiervoor aangemeld.
De opdracht voor de kwartiermakers is om de voorbereidingen te treffen en de uitvoering te regelen om tot de installatie van een definitieve vrijwilligersraad te komen.
De bedoeling is dat er medio maart/april 2014 bij SGL een functionerende vrijwilligersraad is. De volgende bijeenkomst is gepland op 13 januari 2014.

 

 Wat staat er in 2014 te gebeuren? 

  •  Voorbereiding op de WMO.

In 2015 start de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Nederland.
Dit houdt in dat de gemeenten dan verantwoordelijk zijn voor een het regelen van de zorg van haar bewoners. Zij kunnen dan o.a. zorg gaan inkopen bij zorgaanbieders. Voor zorgaanbieders, zoals SGL, houdt dit in dat ze zich moeten voorbereiden op de toekomst, en daarom mogelijk de zorg anders zullen gaan regelen.

 

 

 

  •  Sluiting AC Elsloo.

In juni 2014 zal AC Elsloo sluiten. Er komen er drie nieuwe kleinschalige activiteitencentra voor in de plaats. Deze krijgen een plek in huidige SGL gebouwen.
Twee activiteitencentra komen in de stad Sittard. Een AC komt in de benedenverdieping van het Bureau Ondersteuning en een AC krijgt een plek in enkele ruimten van WBC de Baandert. De derde locatie komt in het WBC Aan de Pas in Bunde.
In november 2013 werden de vrijwilligers van AC Elsloo hierover geïnformeerd. Ook werd aan hen gevraagd om mee te denken over wat zij mogelijk voor deze drie dagbestedingslocaties kunnen betekenen.
In januari 2014 is de volgende bijeenkomst voor deze vrijwilligers.


 

  • Cursussen voor vrijwilligers.

In 2013 zijn er voor de vrijwilligers enkele scholingsbijeenkomsten georganiseerd, die ook in 2014 weer worden aangeboden.
Het betreft de scholing over afasie en het omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel.
Laatstgenoemde scholing werd dit jaar voor het eerst gegeven door AXON. Deze scholing werd aan twee groepen vrijwilligers aangeboden.
Uit de evaluaties bleek dat beide groepen vrijwilligers zeer tevreden zijn over deze cursus.

 

In 2014 zal er voor de eerste keer een workshop worden geven over hoe om te gaan als vrijwilliger met levensvragen van cliënten.
Meer informatie hierover leest u in de volgende nieuwsbrief.

 

Agenda 

Data introductiebijeenkomsten nieuwe vrijwilligers en medewerkers.
Ook in 2014 is een introductiebijeenkomst voor de nieuwe vrijwilligers in SGL.
Deze vinden plaats op 25 maart, 17 juni en op 18 november.
De vrijwilligers die het aangaat, krijgen van ons hiervoor straks een uitnodiging.

 

Ter informatie - Zoevende mama.

Bent u geïnteresseerd in een boek over hoe iemand het maximale uit haar leven haalt, en vooral kijkt wat er wel mogelijk is?
Ga dan eens naar de site van www.zoevendemamma.nl
Christine Regber-Martens heeft een boek geschreven over haar leven en belevenissen.
In Zoevende mamma Altijd De Hort Op, beschrijft ze, op luchtige wijze, haar in vele opzichten bijzondere levensverhaal. Laat u meevoeren op reis en ontdek de wereld van iemand die zich niet uit het veld laat slaan door haar handicap.

 

 

 

Langs deze weg wensen wij u en uw dierbare hele fijne feestdagen toe en voor 2014 alle goeds! 

Anja Halmans & Jeanne de Groot 

 

      Contactgegevens     

 

Vrijwilligerswerk SGL

 

Correspondentieadres: Postbus 5036, 6130 PA Sittard


         Telefoon +31(0)46 420 38 00         

Fax +31(0)46 420 38 08

 

Bezoekadres: Bureau Ondersteuning, Havikstraat 18, 6135 ED Sittard

 

Mail-adres: vrijwilligerswerk@sgl-zorg.nl

www.sgl-zorg.nl

                         

 

  

                                                                           

   Reageren | Uitschrijven  | Inschrijven