Listen to this page using ReadSpeaker


Visie SGL

 
Diensten

 
Samenwerking
 
Veelgestelde vragen
 

Aanmeldprocedure Wmo

 

Contact

 

Belangrijke links

Aanmeldprocedure Wmo

Aanmeldprocedure Wmo

Als u in aanmerking wilt komen voor onze dienstverlening, kunt u met onze zorgbemiddelaars contact opnemen. Zij kunnen u precies uitleggen hoe u het aanmeldproces in uw gemeente verloopt.  

Tevens verwijzen wij u graag naar de website van uw gemeente. Daarop kunt u informatie terugvinden over de aanmeldprocedure binnen uw gemeente. 

Keukentafelgesprek

De gemeente geeft een indicatie af naar aanleiding van het keukentafelgesprek. In een keukentafelgesprek kijkt u samen met de gemeente naar uw persoonlijke situatie. Welke problemen komt u tegen en wat is nodig om u verder te helpen? Dat verschilt per persoon. Het gesprek begint met het duidelijk maken van uw situatie, voordat er over maatwerk en oplossingen gesproken wordt. 

Bij een keukentafelgesprek wordt ook uw zorgverleden besproken. Dit kan betekenen dat een gemeente rekening gaat houden met de mate waarin u tot op heden gebruik heeft gemaakt van uw indicatie.

Als de situatie helder is, bekijkt de gemeente welke voorzieningen passend zijn en welke aanbieders in de buurt u kunnen helpen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw specifieke situatie en wensen. Afhankelijk van de zorgvraag, biedt een gemeente passende ondersteuning. Dit betekent bijvoorbeeld dat een dagbestedingslocatie aangepast moet zijn voor een rolstoelgebruiker. 

Vragen die aan bod kunnen komen tijdens het keukentafelgesprek?

 • Wat zou u graag anders willen? Wat is belangrijk voor u?

 • Wat heeft u zelf al gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Wat is u gelukt? Wat niet? En hoe denkt u dat dat komt?

 • Wat betekent dit probleem voor u en eventueel voor uw partner en kinderen? Hindert het u om datgene te doen wat u graag zou willen?

 • Wat is er nodig om uw situatie te veranderen? Wat kunt u zelf daar aan doen? Hoe kunnen uw gezin, familie of bekenden u daarbij helpen? Welke hulp heeft u van anderen nodig? 

Tips voor het keukentafelgesprek  

 • Vraag voorafgaand aan het gesprek bij uw begeleider een kopie van uw ondersteuningsplan op en neem dit mee naar het gesprek. In het ondersteuningsplan staat veel informatie die u kunt gebruiken.

 • Vraag voorafgaand aan het keukentafelgesprek de gesprekswijzer op bij de afdeling zorgbemiddeling. U kunt deze wijzer (samen met uw mantelzorger) invullen en als basis gebruiken voor het gesprek.

 • De gesprekswijzer is ook te downloaden van cliëntenintranet (documenten) en van medewerkersintranet (kwaliteitssuite).

 • Vraag aan een vriend of familielid of hij u wil ondersteunen tijdens het gesprek. Samen hoor je meer. Bovendien kan diegene u helpen om belangrijke punten bespreekbaar te maken en een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van uw situatie. Ook kan deze persoon notities maken.

 • Kunt u een vraag niet beantwoorden, omdat u de vraag niet begrijpt of omdat u het antwoord niet weet? Vraag dan om uitleg, of zeg dat u daar niet direct antwoord op kunt geven.

 • Vraag altijd om een verslag van het gesprek. Dan kunt u zien of alle onderwerpen aan bod zijn gekomen of de afspraken juist zijn.

 • Laat van te voren je gedachten gaan over je Eigen Kracht, met andere woorden, van wie krijg je ondersteuning met hand- en spandiensten?

 • Indien u geen ondersteuning heeft, kunt u contact opnemen met MEE. Evt. kan uw persoonlijk begeleider ook contact voor u opnemen met MEE. MEE biedt onafhankelijke cliëntondersteuning tijdens keukentafelgesprekken. Dit betekent dat MEE denkt en handelt vanuit het belang van de cliënt. (MEE Zuid Limburg: tel. 088-010 22 22 of info@meezuidlimburg.nl; MEE Noord-Limburg: tel. 077-396 15 15 of info@m-nml.nl; MEE Midden-Limburg: tel. 077-396 15 16 of info@m-nml.nl).

 

Centraal informatiepunt

Er is een centraal informatiepunt voor cliënten beschikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 -0126. Het verwijst bellers met individuele vragen door naar gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ. Voor antwoord op cliëntvragen is het belangrijk dat mensen het recente indicatiebesluit bij de hand houden als ze bellen.

 

Informatie voor cliënten

Op de website van het ministerie van VWS is informatie terug te vinden over de Wmo. Onder andere via bijgaande link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis

 

Wilt u graag wat weten over een ander onderwerp binnen de Wmo? Neem contact op met een van onze zorgbemiddelaars.