×
Corona updates

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de maatregelen die wij moeten nemen rondom het coronavirus. We zullen de informatie bijwerken zodra er nieuws te melden is. Hou deze pagina daarom regelmatig in de gaten.

Onze actuele coronamaatregelen

Geüpdate op 27 januari om 11.00 uur.

Wij hebben deze speciale webpagina aangemaakt waarop we u vanaf 16 maart 2020 op de hoogte houden van de maatregelen die wij moeten nemen rondom het coronavirus. We zullen de informatie bijwerken zodra er nieuws te melden is. Hou deze pagina daarom regelmatig in de gaten.

Laatste nieuwe aanpassingen op deze pagina: 
(voor uitgebreidere informatie zie elders op deze pagina)

 1. Er kan weer gezwommen worden bij AC De Haamen.
 2. Aantal bezoekers per persoon per dag aangepast naar 4. 

Mantelzorgers / naasten ontvangen van ons regelmatig een digitale SGL nieuwsbrief over corona. Wilt u ook als eerste op de hoogte zijn en deze nieuwsbrief per mail ontvangen? Geef uw mailadres dan door aan een van onze medewerkers op locatie! Hier vindt u de laatst verstuurde nieuwsbrief. 

Introductie

Wij volgen voortdurend alle adviezen van RIVM, GGD en gemeente en hebben dagelijks contact. Wij nemen onderstaande maatregelen voor de bescherming van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.

 • Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • We houden ons aan de 1,5 meter afstand en hygiëneregels.
 • Er wordt wekelijks contact onderhouden met alle cliënten om te kijken of we iets voor hen kunnen betekenen.

Onderstaande afspraken gelden voorlopig voor onbepaalde tijd. Ons coronateam zal regelmatig evalueren hoe een en ander verloopt en op basis daarvan waar nodig / mogelijk bijstellen.

Algemeen

Alle actuele informatie en regels rondom het coronavirus vindt u in deze beleids- en procesdocumenten:

De volgende documenten zijn stroomschema’s waarop snel te zien is hoe te handelen:

De overige documenten zijn beleidsdocumenten:

We doen ons best om deze documenten voortdurend actueel te houden. Als u vragen heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 

Let op, deze documenten zijn eigendom van SGL. Niets uit deze documenten mag gebruikt of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van SGL.

Belangrijkste maatregelen voor cliënten

De zorg voor onze cliënten vinden we ontzettend belangrijk. Vandaar dat we bij alle maatregelen die worden genomen kijken hoe we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen als er voor hen daardoor problemen ontstaan in hun eigen situatie. We houden contact met onze cliënten en zij kunnen hun locatie/begeleider te allen tijde benaderen. 

Sinds 20 maart 2020 is een nieuwe webpagina in de lucht waarop activiteiten gedeeld worden die in onze WBC’s maar ook thuis gedaan kunnen worden. Hou deze pagina in de gaten voor leuke initiatieven!

Activiteitencentra (AC’s) / dagbesteding

Onze AC’s blijven open, alle activiteiten kunnen doorgang vinden (natuurlijk met inachtname van de regels). Indien zich op een locatie meerdere besmettingen voordoen, kan het nodig zijn de locatie tijdelijk te sluiten. 

Binnen elk activiteitencentrum (AC) van SGL zijn passende maatregelen genomen. Het is dus heel erg veilig om naar onze dagbestedingslocaties te komen! Bekijk de filmpjes van de maatregelen op elk van onze AC's.

Richtlijnen algemeen:

 • Onze AC's zijn open.
 • Cliënten met verkoudheidsklachten of andere klachten die kunnen wijzen op Corona worden niet toegelaten op het AC. Hij/zij blijft thuis en laat zich testen.  Bekijk voor meer informatie het stroomschema 'Cliënt met klachten'. Als een cliënt met klachten komt, zijn wij genoodzaakt hem/haar terug te sturen. De vervoerskosten zijn in dit geval voor rekening van de cliënt zelf.
 • Op basis van het aantal cliënten zijn groepen geformeerd. Daarbij wordt er uitgegaan van groepen van gemiddeld 8 cliënten. Hierbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden van de ruimtes en de 1,5 meter afstand onderling.
 • Cliënten, medewerkers en vrijwilligers dragen een mondkapje als zij zich verplaatsen of als 1,5 meter afstand niet mogelijk is.
 • Vanaf 2 besmettingen in een AC groep gaat de gehele groep cliënten thuis in quarantaine. Iedereen regelt zelf een PCR-test op dag 5. Als deze negatief is mogen ze weer komen.
 • Als een AC cliënt in nauw contact is geweest met een besmet persoon geldt het volgende:
  Immune clienten:
  Cliënten in AC’s die immuun zijn (volledig gevaccineerd incl. booster) hoeven niet thuis in quarantaine en hoeven zich niet te laten testen, tenzij ze klachten hebben. Zij dienen wel geïnformeerd te worden en gedurende 10 dagen alert te zijn op klachten.
  Niet-immune cliënten:
  Cliënten in de AC’s die onbeschermd in nauw contact zijn geweest met iemand met corona en niet immuun zijn, gaan thuis in quarantaine en beslissen zelf of ze direct een PCR test aanvragen of zelftest doen, om te weten of ze positief zijn. In ieder geval dienen zij zelf een PCR-test bij de GGD aan te vragen voor op dag 5. Als deze negatief is mogen ze weer komen. 
 • WBC cliënten die in het AC in onbeschermd in nauw contact zijn geweest blijven de dagen erna in het WBC. De woonlocatie is verantwoordelijk voor het regelen van de testen.
 • Op onze dagbestedingslocaties is bezoek toegestaan, mits bezoek klachtenvrij is. Indien bezoek klachten heeft, wordt dringend verzocht het bezoek uit te stellen. We vragen bezoek om vooraf aan te geven dat men op bezoek wil komen.
 • Cliënten van onze AC's die met vervoer van SGL/Connexion komen ontvangen van SGL twee chirurgische mondneusmaskers per keer van SGL (1 voor heenreis, 1 voor terugreis) en dragen deze totdat ze op hun eigen groep zijn en tijdens verplaatsingen. 


Sportactiviteiten in de AC’s
Zwembaden zijn weer geopend. Er kan dus weer gezwommen worden bij AC De Haamen. Wel wordt er bij binnenkomst om een QR-code gevraagd.

Sportactiviteiten in de AC’s kunnen doorgaan, maar wel met voldoende afstand en ook met extra ventilatie door ramen of deuren open te zetten.

Onderaannemers
Cliënten mogen weer naar zorgboeren, sociale werkplaats etc. als deze de richtlijnen goed in acht nemen. Cliënten die op meerdere locaties dagbesteding hebben (bij SGL, of bij SGL in combinatie met onderaannemers) kunnen naar deze locaties gaan, men hoeft niet meer te kiezen. Ook wooncliënten kunnen naar de onderaannemers.

Instroom nieuwe dagbestedingscliënten
Er kunnen rondleidingen gegeven worden aan nieuwe cliënten op een AC, mits vooraf een check plaatsvindt op mogelijke symptomen van het coronavirus, een chirurgisch mondneusmasker gedragen wordt en minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Nieuwe cliënten kunnen instromen wanneer zij klachtenvrij zijn en de voorafgaande 10 dagen niet in aanraking zijn geweest met iemand waarbij corona is geconstateerd.

Vervoer
Cliënten van onze AC's die met vervoer van SGL/Connexion komen ontvangen van SGL twee chirurgische mondneusmaskers per keer van SGL (1 voor heenreis, 1 voor terugreis) en dragen deze totdat ze op hun eigen groep zijn en tijdens verplaatsingen. 

Als u een vervoersindicatie hebt worden uw onkosten vergoed. Dit zal met terugwerkende kracht gebeuren. Bekijk alle afspraken in de brochure 'Vervoer'. Heeft u vragen hierover? Stel ze gerust aan uw begeleider!

De landelijke vervoersrichtlijnen zijn aangescherpt per 19-12, hetgeen waarschijnlijk betekent dat er minder cliënten in één bus vervoerd mogen worden. Er vindt overleg met Connexxion plaats om te kijken hoe zij invulling gaan geven aan deze richtlijnen, naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog maar 2-3 cliënten in een bus mogen. We informeren u zo spoedig mogelijk.

Wekelijks contact
Onze medewerkers van de AC’s blijven wekelijks telefonisch contact onderhouden met alle cliënten die niet naar een AC komen. Cliënten kunnen bellen met vragen of problemen.

Woonbegeleidingscentra (WBC’s)

Een bewoner met klachten blijft in zijn/haar appartement en laat zich testen. Meer Informatie over de situatie bij een (mogelijke) besmetting van een cliënt zie 'Overzicht afspraken cliënt nauw contact' en 'Overzicht afspraken cliënten met klachten' hierboven.

En verder...

 • Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers dragen een mondkapje bij verplaatsing en wanneer zij zorg of ondersteuning verlenen binnen de 1,5 meter. Bij besmetting gelden andere afspraken.
 • Op onze WBC's is bezoek toegestaan, mits men klachtenvrij is. Wij zijn genoodzaakt het aantal bezoekers per bewoner te beperken tot 4 per dag. 
  De voordeuren zijn gesloten, zodat we zicht houden op wie er binnenkomt. We vragen bezoekers om zich te melden en te registreren bij binnenkomst. We vragen ook om een mondneusmasker te dragen wanneer men door de gangen loopt en om 1,5 meter afstand te houden van cliënten en medewerkers. Wanneer men ergens gaat zitten, mag het mondneusmasker af. Bezoek mag alleen in het eigen appartement verblijven, niet in de algemene ruimtes. Wij adviseren bezoekers om voor komst een zelftest te doen.
 • Voor cliënten die bij SGL wonen geldt dat in hun eigen appartement geen mondneusmasker gedragen hoeft te worden en geen afstand gehouden hoeft te worden, als zowel de cliënt als het bezoek volledig is gevaccineerd (inclusief de boostervaccinatie). Indien dat niet het geval is, geven wij het dringende advies aan cliënten om bezoek te vragen om afstand te houden en binnen 1,5 meter een chirurgisch mondneusmasker te dragen.
 • We vragen om ook bij bezoek aan familie voorzichtig te zijn en de coronaregels zoveel mogelijk in acht te nemen.
 • Voor cliënten die bij SGL wonen geldt dat in hun eigen appartement geen mondneusmasker gedragen hoeft te worden en geen afstand gehouden hoeft te worden, wanneer zowel de cliënt als het bezoek is gevaccineerd. 
 • Wanneer op een woonlocatie sprake is van een besmetting, wordt per situatie gekeken of bezoek mogelijk is.
 • Wanneer op een woonlocatie sprake is van een clusterbesmetting (meerdere besmettingen), is het mogelijk dat de locatie tijdelijk gesloten wordt. In een dergelijke situatie wordt gekeken naar alternatieve contactmogelijkheden.
 • WBC cliënten die in het AC in onbeschermd in nauw contact zijn geweest blijven de dagen erna in het WBC. De woonlocatie is verantwoordelijk voor het regelen van de testen.
 • Zie voor afspraken over logeren en vakanties bovenstaande beleidsdocumenten.
 • Cliënten mogen het WBC verlaten. Daarbij wordt met cliënten besproken dat zij zich moeten houden aan handhygiëne en 1,5 meter afstand. 
 • Verder wordt gevraagd om creatief met de situatie om te gaan en ook te denken aan bijvoorbeeld Skype en Facetime.
 • Medewerkers van onze WBC’s trachten regelmatig contact met familie te onderhouden om ze op de hoogte te houden. Tip: kijk ook eens op de Facebook pagina van de betreffende locatie om te zien wat er allemaal gebeurt! Diverse locaties plaatsen regelmatig updates op Facebook.
Overig

 • Onze Hersenz modules zijn inmiddels weer opgestart, waar mogelijk zijn bijeenkomsten online. 
 • Medewerkers Begeleiding thuis of individuele thuisbegeleiding bepalen zelf de verhouding tussen begeleiding thuis fysiek en op afstand. Daar waar begeleiding face to face de enige optie is voor een cliënt, kan dit worden overwogen. Dat kan alleen als zowel de medewerker als de client geen klachten ondervinden en als een chirurgisch mondneusmasker wordt gedragen als 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Er wordt eerst telefonisch contact opgenomen. 
 • Ook met cliënten Dimenzie wordt telefonisch contact onderhouden, indien mogelijk via beeldbellen.
 • Bureau Ondersteuning (ons hoofdkantoor) is geopend. Medewerkers werken deels op kantoor, deels thuis.
 • Meer informatie en ondersteuning voor mantelzorgers van Steunpunt Mantelzorg Zuid vind je op deze website: https://www.mantelzorgzuid.nl/voor-mantelzorgers/.   
Belangrijkste maatregelen voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen blijven ondersteunen, mits zij geen klachten hebben en zelf ook echt willen. Ook voor de vrijwilligers gelden de afspraken van hygiëne en afstand houden. Verder blijft ook het uitgangspunt dat iedereen zo min mogelijk verschillende contacten heeft binnen SGL. Dus waar mogelijk op één groep werken, niet van locatie wisselen etc.

Als vrijwilligers ingezet worden in het vervoer worden ook de afspraken gehandhaafd. Cliënten meenemen in eigen vervoer vrijwilliger is toegestaan maar dan moeten cliënt en vrijwilliger een mondkapje dragen. Vrijwilligers of medewerkers die cliënten vervoeren krijgen een mondneusmasker van SGL. 

Medewerkers en stagiaires

Medewerkers en stagiaires worden steeds geüpdate via ons intranet en via hun leidinggevenden. Vanzelfsprekend gelden ook hier de landelijke richtlijnen wat betreft hygiëne, lichamelijke klachten, thuiswerken en annulering van bijeenkomsten en activiteiten.  

Het is van groot belang dat we ons allemaal aan de landelijke richtlijnen houden. Heeft u hulp nodig of heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met SGL te zoeken via T: 045 - 800 08 00 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur). Vanzelfsprekend gaat onze zorg door en doen we ons best om alles zo goed mogelijk voor u te regelen. Mocht de situatie wijzigen dan maken wij dit op deze pagina bekend.

Meer informatie