×
Corona updates

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de maatregelen die wij moeten nemen rondom het coronavirus. We zullen de informatie bijwerken zodra er nieuws te melden is. Hou deze pagina daarom regelmatig in de gaten.

Onze actuele coronamaatregelen

Geüpdate op 7 oktober om 12.00 uur.

Wij hebben deze speciale webpagina aangemaakt waarop we u vanaf 16 maart 2020 op de hoogte houden van de maatregelen die wij moeten nemen rondom het coronavirus. We zullen de informatie bijwerken zodra er nieuws te melden is. Hou deze pagina daarom regelmatig in de gaten.

Laatste nieuwe aanpassingen op deze pagina: 
(voor uitgebreidere informatie zie elders op deze pagina)

 1. Ondanks het feit dat het kabinet de 1,5 meter afstand basisregel per 25 september loslaat en omzet in een dringend advies, blijven wij de 1,5 meter afstand regel voorlopig hanteren zoals afgelopen weken. Dit is ook een advies vanuit onze branche vanwege de kwetsbaarheid van onze cliënten. 
 2. In oktober wordt opnieuw gekeken of er ruimte is voor verder loslaten van de regels. 
 3. Twee handige eenvoudige filmpjes voor cliënten over Corona en de CoronaCheckApp.

Mantelzorgers / naasten ontvangen van ons regelmatig een digitale SGL nieuwsbrief over corona. Wilt u ook als eerste op de hoogte zijn en deze nieuwsbrief per mail ontvangen? Geef uw mailadres dan door aan een van onze medewerkers op locatie! Hier vindt u de laatst verstuurde nieuwsbrief. 

Introductie

Wij volgen voortdurend alle adviezen van RIVM, GGD en gemeente en hebben dagelijks contact. Wij nemen onderstaande maatregelen voor de bescherming van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.

 • Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • We houden ons aan de 1,5 meter afstand (ondanks loslating van deze regel door het kabinet) en hygiëneregels.
 • Er wordt wekelijks contact onderhouden met alle cliënten om te kijken of we iets voor hen kunnen betekenen.

Onderstaande afspraken gelden voorlopig voor onbepaalde tijd. Ons coronateam zal regelmatig evalueren hoe een en ander verloopt en op basis daarvan waar nodig / mogelijk bijstellen.

Algemeen

Alle actuele informatie en regels rondom het coronavirus vindt u in deze beleidsdocumenten:

We doen ons best om deze documenten voortdurend actueel te houden. Als u vragen heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 

Let op, deze documenten zijn eigendom van SGL. Niets uit deze documenten mag gebruikt of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van SGL.

Belangrijkste maatregelen voor cliënten

De zorg voor onze cliënten vinden we ontzettend belangrijk. Vandaar dat we bij alle maatregelen die worden genomen kijken hoe we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen als er voor hen daardoor problemen ontstaan in hun eigen situatie. We houden contact met onze cliënten en zij kunnen hun locatie/begeleider te allen tijde benaderen. 

Sinds 20 maart 2020 is een nieuwe webpagina in de lucht waarop activiteiten gedeeld worden die in onze WBC’s maar ook thuis gedaan kunnen worden. Hou deze pagina in de gaten voor leuke initiatieven!

Activiteitencentra (AC’s) / dagbesteding

Onze AC’s zijn open, alle activiteiten kunnen doorgang vinden (natuurlijk met inachtname van de regels). Indien zich op een locatie meerdere besmettingen voordoen, kan het nodig zijn de locatie tijdelijk te sluiten. 

Binnen elk activiteitencentrum (AC) van SGL zijn passende maatregelen genomen. Het is dus heel erg veilig om naar onze dagbestedingslocaties te komen! Bekijk de filmpjes van de maatregelen op elk van onze AC's.

Richtlijnen algemeen:

 • Cliënten met verkoudheidsklachten worden niet toegelaten op het AC. Hij/zij blijft thuis en laat zich testen. Ook wanneer iemand anders uit het gezin/huis van de cliënt klachten heeft blijft de cliënt thuis. 
 • Op basis van het aantal cliënten zijn groepen geformeerd. Daarbij wordt er uitgegaan van groepen van gemiddeld 8 cliënten. Hierbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden van de ruimtes en de 1,5 meter afstand onderling.
 • Op locaties waar iedereen is gevaccineerd hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden, ook niet tijdens zorgmomenten. Ook hoeft men dan niet meer zo strikt op de 1,5 meter te letten. Er mogen dan meer cliënten aanwezig zijn dan één per 5 vierkante meter. Wees wel altijd alert of dit kan! Bij volledig gevaccineerde AC’s mogen er ook meer groepswissels per dag plaatsvinden.
 • Wanneer nog niet iedereen is gevaccineerd, blijft 1,5 meter afstand houden wel van toepassing.
 • Cliënten hoeven op locatie geen mondkapje meer op.
 • Medewerkers dragen alleen nog een mondkapje binnen 1,5 meter, bij contact langer dan 15 minuten. Bij besmetting gelden andere afspraken.
 • Cliënten van onze AC's die met vervoer van SGL/Connexion komen ontvangen van SGL twee chirurgische mondneusmaskers per keer van SGL (1 voor heenreis, 1 voor terugreis) en dragen deze totdat ze op hun eigen groep zijn en tijdens verplaatsingen. 

Onderaannemers
Cliënten mogen weer naar zorgboeren, sociale werkplaats etc. als deze de richtlijnen goed in acht nemen. Cliënten die op meerdere locaties dagbesteding hebben (bij SGL, of bij SGL in combinatie met onderaannemers) kunnen naar deze locaties gaan, men hoeft niet meer te kiezen. Ook wooncliënten kunnen naar de onderaannemers.

Sporten
Er is geen beperking meer in de groepsgrootte. De ruimtes zijn bepalend in wat kan, er dient 5 m2 per persoon en 1,5 meter afstand gehouden te kunnen worden.

Eerder hebben we aangegeven dat cliënten die deelnemen aan zwemmen alleen mochten deelnemen als zij 2x gevaccineerd zijn met Pfizer, Moderna of AstraZenica, of 1x met Janssen. Cliënten die nog niet gevaccineerd zijn, mogen vanaf nu ook deelnemen aan het zwemmen onder de voorwaarde dat zij voorafgaand aan het zwemmen thuis een sneltest hebben gedaan en negatief zijn. 

Instroom nieuwe dagbestedingscliënten
Er kunnen rondleidingen gegeven worden aan nieuwe cliënten op een AC, mits vooraf een check plaatsvindt op mogelijke symptomen van het coronavirus, een chirurgisch mondneusmasker gedragen wordt en minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Nieuwe cliënten kunnen instromen wanneer zij klachtenvrij zijn en de voorafgaande 10 dagen niet in aanraking zijn geweest met iemand waarbij corona is geconstateerd.

Vervoer
Uitgangspunt blijft dat cliënten zoveel mogelijk met eigen vervoer komen. Daar waar cliënten zelf niets kunnen regelen of het netwerk hierin niets kan betekenen, wordt vervoer door SGL georganiseerd. Er mogen maximaal vier cliënten in één bus. Cliënten dragen in de auto of bus een chirurgisch mondneusmasker dat door SGL wordt verstrekt.

Als u een vervoersindicatie hebt worden uw onkosten vergoed. Dit zal met terugwerkende kracht gebeuren. Bekijk alle afspraken in de brochure 'Vervoer'. Heeft u vragen hierover? Stel ze gerust aan uw begeleider!

Wekelijks contact
Onze medewerkers van de AC’s blijven wekelijks telefonisch contact onderhouden met alle cliënten die niet naar een AC komen. Cliënten kunnen bellen met vragen of problemen.

Woonbegeleidingscentra (WBC’s)

Zie voor afspraken over bezoek, logeren en vakanties bovenstaande beleidsdocumenten.

Situatie bij een (mogelijke) besmetting cliënt:

 • Cliënt wordt getest en blijft in het eigen appartement.
 • Indien de cliënt positief is getest, worden cliënten en medewerkers geïnformeerd.
 • Ook bezoekers worden in dit geval telefonisch geïnformeerd, zodat iedereen alert kan zijn op klachten en zich kan laten testen.  
 • De locatie gaat in principe 10 dagen in quarantaine. Bezoek kan dan alleen op afspraak via raamcontact. Cliënten gaan 10 dagen niet meer op bezoek of naar de winkel. 

En verder...

Medewerkers en vrijwilligers dragen alleen nog mondkapjes wanneer zij zorg of ondersteuning verlenen binnen de 1,5 meter als het contact langer dan 15 minuten duurt. 

 • Op locaties waar iedereen is gevaccineerd hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden, ook niet tijdens zorgmomenten. Ook hoeft men dan niet meer zo strikt op de 1,5 meter te letten.

 • Wanneer nog niet iedereen is gevaccineerd, blijft 1,5 meter afstand houden wel van toepassing.

 • Bewoners hoeven geen mondkapje meer op.

 • Medewerkers dragen alleen nog een mondkapje binnen 1,5 meter, bij contact langer dan 15 minuten. Bij besmetting gelden andere afspraken.

 • Bezoek is welkom, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Indien een cliënt volledig is gevaccineerd, is 1,5 meter afstand niet nodig. Bezoek met coronagerelateerde gezondheidsklachten is vanzelfsprekend nog even niet welkom.

 • Cliënten mogen het WBC verlaten. Daarbij wordt met cliënten besproken dat zij zich moeten houden aan handhygiëne en 1,5 meter afstand. \
 • Als een cliënt (lichte) verkoudheidsklachten of andere symptomen vertoont, spreken we met de cliënt af dat hij of zij in het appartement blijft. De cliënt laat dan een test doen (zie hierboven). 
 • Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de client in quarantaine. 
 • Verder wordt gevraagd om creatief met de situatie om te gaan en ook te denken aan bijvoorbeeld Skype en Facetime.
 • Medewerkers van onze WBC’s trachten regelmatig contact met familie te onderhouden om ze op de hoogte te houden. Tip: kijk ook eens op de Facebook pagina van de betreffende locatie om te zien wat er allemaal gebeurt! Diverse locaties plaatsen regelmatig updates op Facebook.
Overig

 • Wat als een cliënt twee keer gevaccineerd is en klachten heeft? Wanneer cliënten 2x gevaccineerd zijn en klachten hebben die op covid lijken, dienen zij nog getest te worden door de GGD. Dit is het advies van het RIVM en heeft ermee te maken dat men door vaccinatie ongeveer 90% beschermd is, maar dus nog wel besmet kan raken. Tot de uitslag van de test bekend is wordt quarantaine gehandhaafd. Bij een negatieve test wordt de quarantaine opgeheven. Indien cliënten met klachten niet getest willen worden, blijft quarantaine gehandhaafd totdat de klachten weg zijn.
 • Onze Hersenz modules zijn inmiddels weer opgestart, waar mogelijk zijn bijeenkomsten online. 
 • Begeleiding thuis of individuele thuisbegeleiding vindt in principe op afstand plaats. Er wordt gebruik gemaakt van de diverse mogelijkheden tot (beeld)bellen. Daar waar begeleiding face to face de enige optie is voor een cliënt, kan dit worden overwogen. Dat kan alleen als zowel de medewerker als de client geen klachten ondervinden en als een chirurgisch mondneusmasker wordt gedragen als 1,5 meter afstand langer dan 15 minuten niet mogelijk is. Er wordt eerst telefonisch contact opgenomen. 
 • Ook met cliënten Dimenzie wordt telefonisch contact onderhouden, indien mogelijk via beeldbellen.
 • Bureau Ondersteuning (ons hoofdkantoor) is weer geopend. Medewerkers werken deels op kantoor, deels thuis.
 • Meer informatie en ondersteuning voor mantelzorgers van Steunpunt Mantelzorg Zuid vind je op deze website: https://www.mantelzorgzuid.nl/voor-mantelzorgers/.   
Belangrijkste maatregelen voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen blijven ondersteunen, mits zij geen klachten hebben en zelf ook echt willen. Ook voor de vrijwilligers gelden de afspraken van hygiëne en afstand houden. Verder blijft ook het uitgangspunt dat iedereen zo min mogelijk verschillende contacten heeft binnen SGL. Dus waar mogelijk op één groep werken, niet van locatie wisselen etc.

Als vrijwilligers ingezet worden in het vervoer worden ook de afspraken gehandhaafd. Cliënten meenemen in eigen vervoer vrijwilliger is toegestaan maar dan moeten cliënt en vrijwilliger een mondkapje dragen. Vrijwilligers of medewerkers die cliënten vervoeren krijgen een mondneusmasker van SGL. 

Medewerkers en stagiaires

Medewerkers en stagiaires worden steeds geüpdate via ons intranet en via hun leidinggevenden. Vanzelfsprekend gelden ook hier de landelijke richtlijnen wat betreft hygiëne, lichamelijke klachten, thuiswerken en annulering van bijeenkomsten en activiteiten.  

Het is van groot belang dat we ons allemaal aan de landelijke richtlijnen houden. Heeft u hulp nodig of heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met SGL te zoeken via T: 045 - 800 08 00 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur). Vanzelfsprekend gaat onze zorg door en doen we ons best om alles zo goed mogelijk voor u te regelen. Mocht de situatie wijzigen dan maken wij dit op deze pagina bekend.

Meer informatie