×
Corona updates

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de maatregelen die wij moeten nemen rondom het coronavirus. We zullen de informatie bijwerken zodra er nieuws te melden is. Hou deze pagina daarom regelmatig in de gaten.

Onze actuele coronamaatregelen

Geüpdate op 14 maart 2023

Wij hebben deze speciale webpagina aangemaakt waarop we u vanaf 16 maart 2020 op de hoogte houden van de maatregelen die wij moeten nemen rondom het coronavirus. We zullen de informatie bijwerken zodra er nieuws te melden is. Hou deze pagina daarom regelmatig in de gaten.

Laatste nieuwe aanpassingen op deze pagina: 
(voor uitgebreidere informatie zie elders op deze pagina)

  1. Opheffing laatste coronamaatregelen
  2. Opheffing coronateam en corona mailadres.

Opheffing laatste maatregelen

Met het opheffen van de laatste landelijke maatregelen, is corona nu gelijkgesteld aan een ‘normaal luchtwegvirus’. Testen en isolatie zijn niet langer nodig. En natuurlijk blijven wij als SGL zijnde niet achter.

Voor onze medewerkers en vrijwilligers maar ook voor onze cliënten en naasten geldt: heb je verkoudheidsklachten (in de breedste zin van het woord)? Wij adviseren je om waar mogelijk afstand te houden en een mondkapje te dragen als afstand houden niet mogelijk is. Thuis blijven bij klachten is niet meer nodig, ook niet als je daadwerkelijk corona hebt. En dat is voor veel mensen een hele opluchting.

De Nederlandse maatregelen varen op het gebruiken van gezond verstand. Omdat wij te maken hebben met een kwetsbare cliëntengroep, vragen wij hier nog eens extra aandacht voor. Denk aan elkaar en help elkaar waar nodig!

Vergeet de algemene adviezen niet:

  • Nies en hoest in je elleboog
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Draag bij klachten een mondkapje en hou afstand
  • Ventileer ruimtes regelmatig

Per 1 januari 2023 is het coronateam opgeheven en is ook het mailadres corona@sgl-zorg.nl niet meer in gebruik. Voor vragen en opmerkingen kunt u te allen tijde bij uw begeleider of contactpersoon terecht. Deze corona update webpagina zal ook blijven bestaan voor het geval er nieuws te melden is.

Algemeen

De zorg voor onze cliënten vinden we ontzettend belangrijk. Vandaar dat we bij alle maatregelen die worden genomen kijken hoe we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen als er voor hen daardoor problemen ontstaan in hun eigen situatie. We houden contact met onze cliënten en zij kunnen hun locatie/begeleider te allen tijde benaderen. Wij volgen voortdurend alle adviezen van RIVM, VGN, GGD en gemeente en hebben regelmatig contact. Wij nemen alle maatregelen voor de bescherming van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. Onderstaande afspraken gelden voor onbepaalde tijd en worden waar nodig / mogelijk bijgesteld.

Lees deze pagina daarom nog eens goed door. 

Nieuwsbrief

Mantelzorgers / naasten ontvingen vanaf 2020 regelmatig een digitale SGL nieuwsbrief over corona. Hier vindt u de laatst verstuurde nieuwsbrief. 

Veelgestelde vragen

Welke beschermende maatregelen hanteren we preventief op onze locaties?

In navolging van de landelijke afspraken is het preventief dragen van mondneusmaskers en het houden van 1,5 meter afstand niet meer nodig is bij cliënten die niet tot een risicogroep behoren.

Bij cliënten die wel tot een risicogroep behoren en daardoor bij besmetting met het coronavirus kans hebben op een ernstig verloop ingeval van besmetting, dient nog wel preventief een mondneusmasker gedragen te worden binnen 1,5 meter afstand. Onze cliënten met beademing horen bij deze doelgroep, maar ook voor andere cliënten kan dit van toepassing zijn.

Het is belangrijk dat iedereen alert blijft op het toepassen van goede handhygiëne.

Wat zijn de afspraken met betrekking tot bezoek?

Op al onze locaties is bezoek mogelijk, ook in de algemene ruimten. Voorwaarde is dat men klachtenvrij is en niet in nauw contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. In dat geval vragen we om bezoek nog even uit te stellen.

Bezoek hoeft geen mondneusmasker meer te dragen, behalve bij cliënten die tot een risicogroep behoren. Dan vragen we om binnen 1,5 meter een mondneusmasker te dragen. 

Het registreren aan de voordeur en het afsluiten van de voordeur is niet nodig.

Meer informatie? Zie document 'Beleid - Bezoek, instroom, logeren en vakantie' onderaan deze pagina. 

Mag een cliënt die in quarantaine zit bezoek ontvangen?

Op het moment dat een cliënt in quarantaine zit omdat sprake is van nauw contact of van besmetting met het coronavirus, is bezoek in overleg mogelijk. Medewerkers voorzien bezoek dan van de benodigde beschermende middelen en leggen uit hoe deze gebruikt dient te worden.

Ingeval van een clusterbesmetting op locatie waarbij meerdere cliënten besmet zijn, kan besloten worden om de locatie tijdelijk voor bezoek te sluiten. Dan zal gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden voor contact.

Meer informatie? Zie document 'Beleid - Bezoek, instroom, logeren en vakantie' onderaan deze pagina. 

Wat zijn de afspraken met betrekking tot logeren?

Cliënten die in een WBC wonen, kunnen zelf bepalen wanneer zij ergens willen gaan logeren. Wanneer de cliënt of mensen op het logeeradres in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, vragen we het logeren nog even uit te stellen.

Voor cliënten die in een van onze WBC’s komen logeren, geldt hetzelfde. Wanneer de cliënt in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, vragen we het logeren nog even uit te stellen.

Meer informatie? Zie document 'Beleid - Bezoek, instroom, logeren en vakantie' onderaan deze pagina. 

Wat zijn de afspraken met betrekking tot vervoer?

In het openbaar vervoer, maar ook in het taxivervoer van- en naar het activiteitencentrum, dienen cliënten een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Deze worden in het activiteitencentrum verstrekt.

Landelijk is het dragen van een mondneusmasker tijdens vervoersmomenten niet meer verplicht. Ook Connexxion heeft deze verplichting opgeheven. Dat betekent dat cliënten niet meer verplicht zijn om tijdens het vervoer een mondneusmasker te dragen.

Omdat men in de bus toch dicht bij elkaar zit in een kleine ruimte, geven wij het advies om nog wel een mondneusmasker te dragen. Deze worden net zoals altijd, nog vanuit de locatie beschikbaar gesteld.

Wat zijn de afspraken met betrekking tot vakantie in het buitenland?

Wanneer men naar het buitenland op vakantie gaat, is het van belang om na te gaan welke eisen er gesteld zijn door het land van bestemming en welke eisen er zijn gesteld bij terugkomst in Nederland.

We raden af om op vakantie te gaan naar een land dat is aangemerkt als zeer hoog risicogebied, voor zowel cliënten als medewerkers. Maar het blijft ieders eigen keuze.

Het kan betekenen dat men bij terugkomst in quarantaine moet en dat men zich moet laten testen.

Meer informatie? Zie document 'Beleid - Bezoek, instroom, logeren en vakantie' onderaan deze pagina. 

Wat zijn de afspraken wanneer men klachten heeft?

Medewerkers met klachten doen een zelftest. Indien deze negatief is, dient alsnog een PCR-test aangevraagd te worden. In de tussentijd mogen zij komen werken met continu dragen van chirurgisch mondneusmasker, maar worden zij niet ingezet bij cliënten die tot de risicogroep behoren.

Het RIVM heeft het uitvoeren van bron- en contactonderzoek laten vallen en geeft aan dat mensen ingeval van besmetting zelf hun contacten dienen te informeren. Wij vinden het wel belangrijk dat betrokkenen worden geïnformeerd, dus intern wordt het bron- en contactonderzoek wel nog gedaan, en spreken medewerkers af wie het informeren van mensen oppakt.

Meer informatie? Zie documenten onderaan deze pagina:
- Stroomschema - Afspraken WBC cliënt met klachten
- Stroomschema - Afspraken AC cliënt bij klachten of nauw contact
- Beleid - Cliënt met Covid-19 of nauw contact

Beleid - Bron- en contact onderzoek
 

Wat zijn de afspraken wanneer men in nauw contact is geweest?

Bekijk de stroomschema’s hieronder om te zien wat je moet doen na nauw contact.

Meer informatie? Zie documenten onderaan deze pagina:
- Stroomschema - Afspraken WBC cliënt met klachten
- Stroomschema - Afspraken AC cliënt bij klachten of nauw contact
- Beleid - Cliënt met Covid-19 of nauw contact

Beleid - Bron- en contact onderzoek

Wat als er op locatie meerdere mensen besmet zijn?

Wanneer op locatie meer dan 1 besmetting is (cliënten en/of medewerkers/vrijwilligers), wordt op locatie weer gestart met het preventief dragen van mondneusmaskers. In dat geval vragen we ook aan bezoek om dit weer te doen.

Wanneer op een van onze woonlocaties meer mensen besmet zijn, en de bron ook aan de locatie te linken is, kan de GGD ingeschakeld worden om een clustertest te doen, waarbij alle cliënten en alle medewerkers worden getest.

Meer informatie? Zie document 'Beleid - Bron- en contact onderzoek' onderaan deze pagina. 

Welke afspraken er zijn rondom het bezoeken van het AC als er één of meerdere mensen besmet zijn op een locatie?

- In geval van 1 positieve besmetting kan iedereen die volledig is gevaccineerd vrij bewegen, dus ook naar het AC gaan.

- Wanneer er 2 of meer positieve besmettingen zijn (ongeacht medewerker of cliënt, tenzij medewerker niet op locatie is geweest), mag iedereen die volledig is gevaccineerd, vrij bewegen binnen de locatie. Maar cliënten blijven op de woonlocatie. Ze kunnen dan dus niet naar het AC.

Dit sluit goed aan bij eerdere maatregelen, waarin we hebben gesteld dat vanaf 2 besmettingen ook weer preventief mondneusmaskers worden gedragen binnen de 1,5 meter.

Natuurlijk gaan de positief geteste cliënten en medewerkers in quarantaine.

Protocollen

Alle actuele informatie en regels rondom het coronavirus vindt u in deze beleids- en procesdocumenten:

De volgende documenten zijn stroomschema’s waarop snel te zien is hoe te handelen:

De overige documenten zijn beleidsdocumenten:

We doen ons best om deze documenten voortdurend actueel te houden. Als u vragen heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 

Let op, deze documenten zijn eigendom van SGL. Niets uit deze documenten mag gebruikt of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van SGL.

Informatie over corona herhaalprik en griepprik

SGL vindt het van wezenlijk belang dat we samen gezond blijven. Samen – medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten – zullen we elkaar moeten beschermen tegen ziekte. Corona én griep. Want voor een kwetsbare doelgroep als onze cliënten is beide potentieel gevaarlijk. Daarnaast willen we de werkdruk op onze locaties binnen de perken houden, en daarom is het belangrijk dat we het ziekteverzuim minimaliseren. En dat kunnen we alleen maar samen.

Daarom willen we iedereen oproepen: kies voor de corona herhaalprik én haal de griepprik. Alleen zo ben je optimaal voorbereid op alle coronavarianten en het griepvirus die nog te verwachten zijn deze herfst en winter.

Hoe dan?
Griepprik - Medewerkers van SGL kunnen een prik krijgen via Ease of hun huisarts, zie hiervoor interne berichtgeving. Overige mensen krijgen de griepprik via hun huisarts.

Corona herhaalprik - Iedereen van 12 jaar en ouder kan dit najaar een herhaalprik tegen corona halen. Een herhaalprik kan helpen om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. Er wordt geprikt met vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus. Want ook al lijkt het coronavirus op dit moment ver weg, er worden diverse varianten verwacht. Om hevige maatregelen en sluiting te voorkomen willen we iedereen met klem adviseren om de herhaalprik te laten zetten. Hoe dit werkt, lees je hier.

Veelgestelde vragen en antwoorden
Wij begrijpen dat je vragen hebt over de vaccinaties. Kijk hiervoor op onze FAQ pagina die wij hebben samengesteld met info van het RIVM. Heb je nog meer vragen? Neem dan zeker contact met ons op!

Een prik, waarom zou ik? Niet alleen het virus zelf, maar ook de feiten en fabels rondom vaccinatie verspreiden zich snel. Tijd om hier doorheen te prikken.