×
Onze geschiedenis

Onze geschiedenis is een bijzonder verhaal dat niet vergeten mag worden. Buddyzorg Limburg is ontstaan naar aanleiding van de HIV en Aids epidemie begin tachtiger jaren, naar een Amerikaans model; het zogenoemde buddy-maatje concept.

Onze geschiedenis

In 1981 openbaarde de ziekte Aids zich onder homo’s. Deze nieuwe ziekte velde kerngezonde mensen in enkele maanden tijd. De angst voor en het taboe op Aids was enorm groot. Hierdoor raakten Aidspatiënten verschrikkelijk geïsoleerd. 

In 1984 besloot men binnen de homowereld een eigen zorgsysteem op te zetten naar Amerikaans model. Dit hield in dat homo’s elkaar onderling (buddy-maatje) hielpen vanuit solidariteit en betrokkenheid. 

In 1985 werd in Sittard het Aids Steunpunt Limburg, een buddyproject voor Limburg, opgericht. Dit steunpunt ging in 1990 over in het huidige Buddyzorg Limburg, een provincie brede organisatie voor de begeleiding en ondersteuning van mensen met HIV en Aids. Om dit intensieve vrijwilligerswerk goed te kunnen uitvoeren werden buddy’s getraind en kregen ze werkbegeleiding van maatschappelijk werkers. 

Sinds 2004 werd de doelgroep van Buddyzorg Limburg verbreed voor mensen met een chronische, ernstige en/of levensbedreigende ziekten zoals kanker, ALS, NAH, MS, etc. In 2013 kreeg Buddyzorg Limburg van de Provincie Limburg de erkenning als maatschappelijke organisatie van provinciaal belang. Wij zijn als het ware de oren en ogen van de Provincie en ondersteunen hen bij de uitvoering van de sociale agenda. Deze erkenning gaf ons de mogelijkheid om ook kinderen en jongeren die ziek zijn of aan obesitas lijden te ondersteunen.

Buddyzorg Limburg heeft als organisatie steeds geopereerd onder de vleugels van een professionele organisatie te weten; Stichting Symbiose, STAT Limburg, MeanderGroep Zuid-Limburg en sinds 2018 SGL.

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn en blijven de leidraad voor onze inzet en handelen. Wij kijken bij mensen achter de voordeur en zien de kloof die ontstaat wanneer mensen niet meer mee kunnen doen in de maatschappij. Hier stellen wij ons beleid en werkwijze steeds opnieuw op af. 

Buddy-maatjesconcept

Het buddy-maatjesconcept is een werkwijze waarbij georganiseerde vriendschap wordt ingezet om de meest kwetsbare mensen binnen de maatschappij te bereiken en te ondersteunen bij hun hulpvraag. Tijdens deze inzet, die gebaseerd is op een gelijkwaardige relatie, wordt gestreefd naar het versterken van eigen mogelijkheden zodat meedoen in de maatschappij weer tot een kans behoort.

In de loop der jaren is de doelgroep van Buddyzorg Limburg verbreed. Was een buddy in eerste instantie een vrijwilliger die zich over een Aids patiënt ontfermde, inmiddels ondersteunen we ernstig lichamelijk zieke mensen van alle leeftijdsgroepen met oprechte aandacht.

Maatschappelijke erkenning

In 2013 heeft Buddyzorg Limburg de status van ‘Maatschappelijke Organisatie voor Provinciaal Belang’ ontvangen van de Provincie Limburg. De Provincie Limburg staat voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. Waar mogelijk levert de Provincie Limburg, in samenwerking met Maatschappelijke Organisaties, een bijdrage aan de emancipatie en participatie van kwetsbare groepen.