×
Waar wij voor staan

Onze missie, visie, doel, kernwaarden en ons motto vind je op deze pagina. Waarden die wij heel belangrijk vinden en waar wij ons met hart en ziel voor inzetten.

Missie

We versterken het vertrouwen in het menselijk vermogen, om beperkingen te vertalen naar mogelijkheden.

Visie

Ieder mens heeft talenten en is uniek. Ieder mens mag meedoen.

Kernwaarden

Passie
Passie is de motor, geeft kracht, energie, hoop en geluk. Met passie benaderen we onze klanten. Hiermee brengen wij hen in beweging zodat zij weer deel kunnen uitmaken van de samenleving.

Verbindend
Verbinden dat doen wij samen vol aandacht en betrokkenheid bij de klant, bij elkaar en de omgeving. Wij werken samen voor meer welzijn, gezondheid en geluk.

Innovatief
Het in beweging brengen van mensen is onze drijfveer. We stemmen creatief en effectief vraag en aanbod af door open te staan voor talenten, vernieuwingen, ideeën en mogelijkheden.

Preventief
Wij zetten in op preventie en bevorderen, bewustwording, inzicht en eigen verantwoordelijkheid ter verbetering van de gezondheid.

Motto

Ons motto is: duidelijk zijn in de dingen die we doen, met respect voor elkaar!