×
Organisatie

Buddyzorg Limburg is een vrijwilligersorganisatie, actief in Limburg. Buddyzorg Limburg maakt onderdeel uit van SGL.

Bestuur en meer

Buddyzorg Limburg maakt als vrijwilligersorganisatie onderdeel uit van SGL.

Bestuurder SGL: Lidy Evenhuis

Coördinator Buddyzorg Limburg: Marie-Louise Weerts

Regioconsulent Buddyzorg Noord- en Midden-Limburg: Ed Brummans

Regioconsulent Buddyzorg Zuid-Limburg: Sabine Moers

Raad van Toezicht SGL

Buddyzorg Limburg en haar inzet

Buddyzorg Limburg is een kleine vrijwilligersorganisatie met een grote impact en inzet. Wij zijn in Limburg betrokken bij een tiental samenwerkingsverbanden met andere (maatschappelijke) organisaties, gemeenten en de Provincie Limburg. Daarnaast werken wij nauw samen met professionele verwijzers zoals ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgorganisaties en maatschappelijk werkers. In het jaarverslag 2021 staan onze activiteiten en resultaten over het afgelopen jaar beschreven. 

Niet tevreden?

Buddyzorg Limburg besteedt zorg en aandacht aan de kwaliteit van haar ondersteuning.  Desondanks kan het voorkomen dat jij je niet goed gehoord of geholpen voelt. Neem dan contact met ons op zodat wij in onderling overleg tot een juiste oplossing komen. Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, bestaat de mogelijkheid de onafhankelijke klachtencommissie in te schakelen. Het klachtenreglement is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. 

Contact