×

Corona updates

Geüpdate op 20 mei om 18.15 uur.

Wij hebben deze speciale webpagina aangemaakt waarop we u vanaf 16 maart jl. op de hoogte houden van de maatregelen die wij moeten nemen rondom het coronavirus. We zullen de informatie bijwerken zodra er nieuws te melden is. Hou deze pagina daarom regelmatig in de gaten.

Wij volgen voortdurend alle adviezen van RIVM, GGD en gemeente en hebben dagelijks contact. Wij nemen onderstaande maatregelen voor de bescherming van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.

Op 19 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd in een persconferentie de maatregelen te versoepelen. We volgen deze lijn, hetgeen betekent dat we stap voor stap overgaan tot openstelling van onze locaties. Om ervoor te zorgen dat het aantal contacten voor iedereen beperkt blijft, houden we echter bepaalde richtlijnen aan. Onderstaande afspraken gelden voorlopig tot 1 juli.

Een videoboodschap van onze bestuurder Lidy Evenhuis speciaal voor al onze cliënten (gemaakt op 2 april) vindt u hieronder. 

Belangrijkste maatregelen voor cliënten

De zorg voor onze cliënten vinden we ontzettend belangrijk. Vandaar dat we bij alle maatregelen die worden genomen kijken hoe we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen als er voor hen daardoor problemen ontstaan in hun eigen situatie. We houden contact met onze cliënten en zij kunnen hun locatie/begeleider te allen tijde benaderen. 

Algemeen

 • Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • We houden ons strikt aan de 1,5 meter afstand en hygiëneregels.
 • Er wordt wekelijks contact onderhouden met alle cliënten om te kijken of we iets voor hen kunnen betekenen.

Sinds 20 maart is een nieuwe webpagina in de lucht waarop activiteiten gedeeld worden die in onze WBC’s maar ook thuis gedaan kunnen worden. Hou de pagina in de gaten voor leuke initiatieven!

Activiteitencentra (AC’s) / dagbesteding

AC’s gaan stap voor stap open
Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei jl. wordt onze dagbesteding sinds maandag 11 mei stap voor stap weer opgestart. Uitgangspunt is dat in beginsel alleen cliënten komen die volgens het triageschema hoogste nood aan ondersteuning hebben. De komende weken werken we aan verdere uitbreiding en kijken we naar alternatieve oplossingen.

Instroom nieuwe dagbestedingscliënten
Voor nieuwe cliënten wordt ook het triagesysteem gehanteerd. Indien er nood is vindt overleg plaats met teamleider/regiomanager over de mogelijkheden om in te stromen. Rondleidingen op locatie zijn toegestaan, i.o.m. de locatie en onder de voorwaarde dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Vervoer
Uitgangspunt blijft dat cliënten zoveel mogelijk met eigen vervoer komen. Daar waar cliënten zelf niets kunnen regelen of het netwerk hierin niets kan betekenen, wordt vervoer door SGL georganiseerd. Daarbij gaan we bij het begin uit van de eigen bussen met vrijwilligers. Cliënten dienen zonodig zelf voor mondkapjes voor in de bus te zorgen.

Cliënten dragen in de auto of bus een mondneusmasker, wanneer geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Hierin volgen we de afspraak van het kabinet t.a.v. openbaar vervoer. Het dragen van een mondneusmaskers geldt ook ingeval dat de cliënt door familie wordt opgehaald. Cliënten en familie dragen zelf zorg voor mondkapjes.

Wekelijks contact
Onze medewerkers van de AC’s blijven wekelijks telefonisch contact onderhouden met alle cliënten. Cliënten kunnen bellen met vragen of problemen, de telefoons van onze AC’s zijn doorgeschakeld naar ons hoofdkantoor (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur).

Desinfectie
Er zal bij de hoofdingang van elke locatie van SGL een zuil met handendesinfectans komen. Voor alle overige ruimtes en ingangen komen handpompjes.

Woonbegeleidingscentra (WBC’s)

Onderstaande regels gelden mits er geen verdenking op / besmetting met corona is op locatie. Bij verdenking / besmetting moet er eerst sprake zijn van herstel plús 14 dagen quarantaine voor de hele locatie in verband met het welzijn van cliënten en medewerkers. 

Op dit moment geldt dat voor de volgende locaties:

 • Overhoven
 • WBC Kerkrade
 • LMJ Hof

Alle andere woonlocaties worden vanaf 11 mei weer opengesteld voor bezoek. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden:

 • Elke cliënt mag 1x per week bezoek ontvangen voor maximaal één dagdeel en maximaal twee bezoekers per keer.
 • Bezoek vindt alleen plaats op afspraak, in overleg met cliënt en team. De voordeur blijft op slot.
 • Medewerkers checken aan de voordeur of bezoek geen symptomen heeft die kunnen wijzen op een besmetting (niet verkouden, niezen, hoesten etc.) en leggen uit waar bezoek zich aan moet houden (de volgende bullets).
 • Bezoek vindt plaats in het appartement van de cliënt: bezoek komt niet in de algemene ruimtes en maakt geen gebruik van algemene faciliteiten.
 • Bezoek wast handen bij aankomst in het appartement.
 • Bezoek (en cliënt) houden zich in het appartement aan de 1,5 meter afstand.
 • In geval van een besmetting op locatie wordt de bezoekregeling stopgezet tot 14 dagen na herstel van de cliënt(-en).

Cliënten mogen zelf ook één keer per week bij iemand op bezoek. Voor cliënten die elders op bezoek gaan worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor bezoek dat op locatie komt: cliënt gaat alleen op afspraak op bezoek, voor maximaal een dagdeel en bij niet meer dan twee personen tegelijk.

Cliënten mogen wandelen of boodschappen doen
Daarbij wordt met cliënten besproken dat zij zich moeten houden aan handhygiëne, 1,5 meter afstand, en geen grote gezelschappen opzoeken. Als een medewerker inschat dat het voor de cliënt moeilijk is zich aan deze regel te houden, wordt er met de cliënt besproken hoe hier mee om te gaan. Waar mogelijk wordt de cliënt door een medewerker begeleid bij het naar buiten gaan.

Locaties die nog geheel gesloten blijven

 • Overhoven
 • WBC Kerkrade
 • LMJ Hof

Indien een locatie een (verdenking op) besmetting heeft, gaat de locatie tot 14 dagen nadat de laatste cliënt klachten heeft dicht. Er komt dan geen bezoek, maar er komen ook geen externe behandelaren of andere professionals.

En verder...

 • Als een cliënt (lichte) verkoudheidsklachten of andere symptomen vertoont, spreken we met de cliënt af dat hij of zij in het appartement blijft.
  Tot wanneer? De richtlijn van het RIVM gaat ervan uit dat na 1 dag (24 uur) geen koorts- en geen andere klachten, zoals hoesten, verkoudheid etc. de quarantaine mag worden opgeheven. We blijven de richtlijnen van het RIVM gebruiken als uitgangspunt. Om er zeker van te zijn dat client echt klachtenvrij is, hanteren we nog 1 dag extra. Dus als client 2x 24 uur volledig klachtenvrij is, mag de quarantaine opgeheven worden.
 • Verder wordt gevraagd om creatief met de situatie om te gaan en ook te denken aan bijvoorbeeld Skype en Facetime.
 • Voor bewoners van onze woonbegeleidingscentra (WBC’s) organiseren we activiteiten binnen  het WBC.
 • Op een woonlocatie wordt samen met de cliënten bekeken op welke momenten men gebruik maakt van de algemene ruimtes. Dit zal per locatie verschillen. We vragen iedereen zich zoveel mogelijk te houden aan de 1,5 meter afstand richtlijnen.
 • Medewerkers van onze WBC’s trachten regelmatig contact met familie te onderhouden om ze op de hoogte te houden. Tip: kijk ook eens op de Facebook pagina van de betreffende locatie om te zien wat er allemaal gebeurt! Diverse locaties plaatsen regelmatig updates op Facebook.

Overig

 • Ook alle ingeplande behandelingen Hersenz zijn geannuleerd. De behandelaren hebben contact opgenomen met betreffende cliënten. De heropstart wordt inmiddels voorbereid.
 • Begeleiding thuis of individuele thuisbegeleiding vindt in principe op afstand plaats. Er wordt gebruik gemaakt van de diverse mogelijkheden tot (beeld)bellen. Daar waar begeleiding face to face de enige optie is voor een cliënt, kan dit worden overwogen. Dat kan alleen als zowel de medewerker als de client geen klachten ondervinden. Daarom wordt eerst telefonisch contact opgenomen. 
 • Ook met cliënten Dimenzie wordt telefonisch contact onderhouden, indien mogelijk via beeldbellen.
 • Logeren bij SGL: Er komen geen cliënten logeren, tenzij er sprake is van dringende noodzaak.
 • Cliënten die uit logeren zijn gegaan totdat coronacrisis voorbij zou zijn, mogen terug naar de locatie. Als er geen zieken zijn in gezin waar ze gelogeerd hebben en ze zijn zelf gezond dan hoeven ze ook niet in quarantaine.
 • Externe behandelaren of professionals (fysiotherapie, logopedie, pedicure, thuiskapper) mogen starten op locatie, mits behandeling plaatsvindt in het eigen appartement van de cliënt. Ook mogen cliënten naar de betreffende praktijk gaan. Bij dit alles geldt dat de voor betreffende beroepsgroep geldende regels in acht worden genomen.
 • Bureau Ondersteuning (ons hoofdkantoor) sluit haar deuren maar is bereikbaar. Medewerkers zijn (thuis) aan het werk en helpen op alle mogelijke plekken.
 • Meer informatie en ondersteuning voor mantelzorgers van Steunpunt Mantelzorg Zuid vind je op deze website: https://www.mantelzorgzuid.nl/voor-mantelzorgers/.   

Belangrijkste maatregelen voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen blijven ondersteunen, mits zij geen klachten hebben. Met de sluiting van de activiteitencentra vervallen daar de ‘normale’ vrijwilligersactiviteiten.

Medewerkers en stagiaires

Medewerkers en stagiaires worden steeds geüpdate via ons intranet en via hun leidinggevenden. Vanzelfsprekend gelden ook hier de landelijke richtlijnen wat betreft hygiëne, lichamelijke klachten, thuiswerken en annulering van bijeenkomsten en activiteiten.  

Het is van groot belang dat we ons allemaal aan de landelijke richtlijnen houden om verdere besmetting te voorkomen. Heeft u hulp nodig of heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met SGL te zoeken via T: 045 - 800 08 00 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur). Natuurlijk blijven onze woonlocaties ook telefonisch bereikbaar. Vanzelfsprekend gaat onze zorg door en doen we ons best om alles zo goed mogelijk voor u te regelen. Mocht de situatie wijzigen dan maken wij dit op deze pagina bekend.