×
Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en bestuur van de Raad van Bestuur. Dit gebeurt vanuit een positief mensbeeld. Bij het toezichthouden vanuit vertrouwen hoort het creëren van veiligheid, het ruimte geven om te handelen, de ruimte geven om te leren van fouten en ook het uitspreken van waardering.

Wie zit er in onze Raad van Toezicht?

Mevrouw J.A.M. (Anja) Thijs-Rademakers (19-08-1951)

Lid vanaf 01 juni 2019 en voorzitter vanaf 01 januari 2020.

Aandachtsgebieden: bestuur en zorg

Hoofd- en nevenfunctie:

- Lid Raad van Toezicht SLLE  (Stichting Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport)
- Voorzitter Stichting Kunstroute het Groene Lint
- Bestuurslid Rotary Eindhoven/Kempenland
- Voorzitter Stichting Oeuvre Rien van de Brink

De heer P.L.G. (Peter) Peters (03-01-1950)

Lid vanaf 01 juni 2014 en vice voorzitter vanaf 01 juli 2019.

Aandachtsgebieden: kwaliteit van zorg, veiligheid en ketenontwikkeling

Hoofd- en nevenfuncties:

- Eigenaar Peters Consultancy te Noorbeek, MFN geregistreerd mediator en coach;
- Vice voorzitter Raad van Toezicht Cicero Zorggroep;
- Voorzitter Raad van Commissarissen Virenze Algemeen Beheer BV/Virenze/Riagg BV.

De heer P.A.J. (Pierre) Daemen (30-03-1961)

Lid vanaf 01 juni 2016.

Aandachtsgebieden: Financiën

Hoofd- en nevenfuncties:

- Manager Financiën LVO;
- Lid Raad van Toezicht Swalm en Roer.

De heer L.P. (Luc) de Witte (28-06-1959)

Lid vanaf 01 juni 2020.

Aandachtsgebieden: zorg en technologie

Hoofd- en nevenfuncties:

- Professor of Health Services Research, University of Sheffield, UK;
- Lid Raad van Toezicht Allevo, Goes.

De heer A.G.M. (Arno) Knoops (26-01-1963)

Lid vanaf 01 september 2020.

Aandachtsgebieden: vastgoed en beheer

Hoofd- en nevenfuncties:

- Directeur Aranco Consultancy & Interim Management BV;
- Lid Raad van Toezicht MetGGZ.

Rooster van aftreden

Naam lid

Datum aanvang 1e termijn

Datum aanvang 2e termijn

Aftreden / herbenoeming per:

Dhr. Peters

01-06-2014

01-06-2018

01-06-2022 Aftreden

Dhr. Daemen

01-06-2016

01-06-2020

01-06-2024 Aftreden

Mevr. Thijs

01-07-2019

01-07-2023 Herb.

Dhr. de Witte

01-06-2020

01-06-2024 Herb.

Dhr. Knoops

01-09-2020

01-09-2024 Herb.

Jaarverslag 2020

Lees hier het jaarverslag van de Raad van Toezicht 2020.