×
Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en bestuur van de Raad van Bestuur. Dit gebeurt vanuit een positief mensbeeld. Bij het toezichthouden vanuit vertrouwen hoort het creëren van veiligheid, het ruimte geven om te handelen, de ruimte geven om te leren van fouten en ook het uitspreken van waardering.

Wie zit er in onze Raad van Toezicht?

Anja Thijs
Voorzitter

Arno Knoops

Aandachtsgebieden:
Vastgoed en beheer

Peter Peters

Aandachtsgebieden:
Kwaliteit van zorg, veiligheid en ketenzorg.

Pierre Daemen

Aandachtsgebied:
Financiën.

Luc de Witte

Aandachtsgebied:
Zorg en technologie.

Rooster van aftreden

Naam lid

Datum aanvang 1e termijn

Datum aanvang 2e termijn

Aftreden / herbenoeming per:

Dhr. Peters

01-06-2014

01-06-2018

01-06-2022 Aftreden

Dhr. Daemen

01-06-2016

01-06-2020

01-06-2024 Aftreden

Mevr. Thijs

01-07-2019

01-07-2023 Herb.

Dhr. de Witte

01-06-2020

01-06-2024 Herb.

Dhr. Knoops

01-09-2020

01-09-2024 Herb.