×

Privacy

Wij hechten er veel waarde aan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens SGL verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In onderstaande privacy statements beschrijven wij dat op een zo overzichtelijk mogelijke manier. SGL staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

contact