×

Corona updates - dinsdag 31 maart

Geüpdate op 31-3 om 17.00 uur.
 

Wij hebben een speciale webpagina aangemaakt waarop we u vanaf 16 maart jl. op de hoogte houden van de maatregelen die wij moeten nemen rondom het coronavirus. We zullen de informatie bijwerken zodra er nieuws te melden is. Hou deze pagina daarom regelmatig in de gaten.

Wij volgen voortdurend alle adviezen van RIVM, GGD en gemeente en hebben dagelijks contact. Wij nemen onderstaande maatregelen voor de bescherming van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.

Belangrijkste maatregelen voor cliënten tenminste tot en met 1 mei a.s.

De zorg voor onze cliënten vinden we ontzettend belangrijk. Vandaar dat we bij alle maatregelen die worden genomen kijken hoe we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen als er voor hen daardoor problemen ontstaan in hun eigen situatie. We houden contact met onze cliënten en zij kunnen hun locatie/begeleider te allen tijde benaderen. 

Algemeen

 • ALLE sociale contacten worden zo veel mogelijk beperkt. In de huidige situatie is dit noodzakelijk.
 • Er wordt wekelijks contact onderhouden met alle cliënten om te kijken of we iets voor hen kunnen betekenen.
 • Alle fysieke overleggen zoals bewonersvergaderingen zijn geannuleerd.

Sinds 20 maart is een nieuwe webpagina in de lucht waarop activiteiten gedeeld worden die in onze WBC’s maar ook thuis gedaan kunnen worden. Hou de pagina in de gaten voor leuke initiatieven!

Activiteitencentra (AC’s) / dagbesteding

Onze AC’s zijn sinds dinsdag 17 maart gesloten en blijven vooralsnog gesloten tot 1 mei aanstaande. Medewerkers van onze AC’s worden op andere plekken ingezet.  

Onze medewerkers van de AC’s onderhouden wekelijks telefonisch contact met alle cliënten. Cliënten kunnen bellen met vragen of problemen, de telefoons van onze AC’s zijn doorgeschakeld naar ons hoofdkantoor (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur).

Woonbegeleidingscentra (WBC’s)

 • Cliënten wordt gevraagd zoveel mogelijk in het woonbegeleidingscentrum te blijven (dus ook niet in het weekend naar huis).
 • Cliënten van WBC Aan de Pas, LMJ-hof, WBC Hoogveld en WBC Heerlen verlaten de locatie niet.
 • Logeren: cliënten blijven in principe in de locatie, maar wanneer een cliënt gaat logeren, is het de bedoeling dat de cliënt blijft tot de corona-periode voorbij is. Als dat echt niet gaat (als deze periode te lang wordt), mag de cliënt terugkomen mits op het logeeradres niemand klachten heeft. Vervolgens gaat de cliënt twee weken in quarantaine in zijn/haar appartement.
 • Als een cliënt (lichte) verkoudheidsklachten of andere symptomen vertoont, spreken we met de cliënt af dat hij of zij in het appartement blijft.
 • Het is, gezien de nieuwe strengere maatregelen door de overheid, niet meer mogelijk om cliënten te bezoeken in onze woonbegeleidingscentra. We volgen als organisatie daarmee de richtlijnen van het RIVM. We begrijpen dat dit ingrijpend is voor zowel cliënten als naasten. We volgen deze maatregel echter ook op omdat we hiermee onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers willen beschermen.
 • Alleen in ernstige gevallen kan hiervan worden afgeweken en een uitzondering worden gemaakt. In dat geval zal de teamleider overleggen met de manager over de aanvraag. De manager neemt een besluit of het bezoek dan kan plaatsvinden. Indien daarvoor wordt gekozen geldt nog steeds: 1 persoon, gedurende 1 uur, op afspraak.
 • Verder wordt gevraagd om creatief met de situatie om te gaan en ook te attenderen op skype en facetimen.
 • Voor bewoners van onze woonbegeleidingscentra (WBC’s) organiseren we activiteiten binnen  het WBC.
 • Op een woonlocatie wordt samen met de cliënten bekeken op welke momenten men gebruik maakt van de algemene ruimtes. Dit zal per locatie verschillen. We vragen iedereen zich zoveel mogelijk te houden aan de 1,5 meter afstand richtlijnen.
 • Medewerkers van onze WBC’s trachten regelmatig contact met familie te onderhouden om ze op de hoogte te houden. Tip: kijk ook eens op de Facebook pagina van de betreffende locatie om te zien wat er allemaal gebeurt! Diverse locaties plaatsen regelmatig updates op Facebook.

Kop

Tekstblok (vrije tekst)