×

Logopedist RAP-revalidatiepraktijk

Download pdf

RAP (Revalideren Activeren Participeren) is er voor mensen die als gevolg van ziekte, aandoening, onbegrepen lichamelijke klacht of door een ongeval belemmerd worden in hun functioneren en daardoor niet optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. RAP heeft oog voor alle vragen die daarmee samen kunnen hangen.

Momenteel zoekt RAP een logopedist voor zwangerschapsvervanging. Een afwisselende functie voor gemiddeld 16 uur in het afasiecentrum in Sittard

Een afasiecentrum biedt dialoog gestuurde behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met communicatiebeperkingen ten gevolge van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun omgeving met als doel te komen tot optimale communicatieve zelfredzaamheid van de cliënt in de maatschappij.

RAP en SGL hebben een samenwerkingsverband. De werkzaamheden in het afasiecentrum worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van RAP.

Lees meer in de bijlage hierboven.