×

Assistent begeleider WBC Roermond

Download pdf

SGL biedt specialistische zorg aan mensen met hersenletsel. Onze cliënten hechten veel waarde aan (toekomst)perspectief en willen daar op hun eigen manier invulling aan kunnen geven. Ze willen zich kunnen ontwikkelen, hun zelfstandigheid behouden en midden in het leven staan. Juist daarbij ondersteunen wij de cliënt en zijn naasten. We weten wat elke cliënt in beweging brengt en ondersteunen onze cliënt op een manier die bij hem past. Wij vinden het daarbij vanzelfsprekend dat onze medewerkers van nature betrokken zijn en dat er sprake is van wederzijdse inspiratie tussen medewerkers en cliënten. Samen bereiken we doelstellingen, maken we ambities waar en geven we de toekomst maximaal vorm.

Cliënten kunnen voor het bereiken van hun doelen gebruik maken van een totaalpakket aan diensten. Zo bieden we Wonen met begeleiding, individuele en groepsbegeleiding, behandeling (Hersenz) en trainingen. SGL heeft ongeveer 550 medewerkers in dienst en ondersteunt ongeveer 1.400 cliënten. Daarnaast werken wij met zo’n 400 enthousiaste vrijwilligers. Lees meer in bovenstaande pdf.

Interesse?

Stuur een mail naar solliciteren@sgl-zorg.nl o.v.v. vacaturenummer MP2019.59.