×

Lid Raad van Toezicht met kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en beheer

Download pdf

Wie zoeken wij?

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende aspecten:

 • onderschrijft de doelstellingen en visie van de organisatie;
 • heeft affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de organisatie;
 • beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
 • bezit een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
 • heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • heeft het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en heeft een onafhankelijke opstelling;
 • beschikt over het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • is voldoende beschikbaar;
 • heeft affiniteit met de zorg en bij voorkeur het werkgebied van de organisatie.

Aanvullend profiel van het nieuw te werven lid

 • heeft kennis van en ervaring met Vastgoed en Beheer;
 • heeft kennis van en ervaring met Financiën;
 • heeft zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen aangaande bovenstaande gebieden, een beeld van de strategische mogelijkheden daarin en een ondernemende en marktgerichte geest.

Lees meer over deze interessante vacature in de pdf hierboven.