×
Over ons

Vrienden van SGL is een stichting die zich met hart en ziel inzet voor mensen met hersenletsel. Er wordt geld ingezameld voor mooie projecten en activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdsbesteding, wonen en welzijn. Het doel is om het leven van de cliënten van SGL zo ‘gewoon’ mogelijk én mooier te maken!

Doel Stichting Vrienden van SGL

Het doel van Stichting Vrienden van SGL is onder de aandacht komen van medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten van SGL met als uiteindelijke doel meer aanvragen krijgen voor mooie initiatieven voor cliënten van SGL. Ideeën die het leven van mensen met hersenletsel een beetje leuker kunnen maken, en ideeën die een financiële bijdrage kunnen gebruiken. Vrienden van SGL zet aan tot ‘out of the box’ ideeën, mooi en goed voor het welzijn van cliënten.

Missie

De visie van Stichting Vrienden van SGL is het aantrekken en bewaren van financiële middelen en deze te bestemmen voor de cliënten van SGL. Stichting Vrienden van SGL voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI-status:

- Stichting Vrienden van SGL zet zich in voor het algemeen belang.
- Stichting Vrienden van SGL maakt geen winst met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten.
- De personen die direct betrokken zijn bij de Stichting Vrienden van SGL, voldoen aan de gestelde integriteitseisen.
- De bestuurder van de Stichting Vrienden van SGL kan niet over het vermogen van de Stichting beschikken, alsof het zijn eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
- Stichting Vrienden van SGL houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting.
- De functie van de bestuursleden van de Stichting Vrienden van SGL is onbezoldigd.
- De beloning voor bestuursleden is beperkt tot een onkostenvergoeding.

Stichting Vrienden van SGL actualiseert het meerjarenbeleidsplan.

Visie

Stichting Vrienden van SGL geeft er de voorkeur aan om zoveel als mogelijk (financieel) kleinere verzoeken te honoreren, om zodoende een zo groot mogelijke doelgroep binnen SGL te kunnen bereiken. Een voorbeeld hiervan is een kerstviering die wordt georganiseerd door een vrijwilliger voor een 15-tal cliënten of een bezoek aan een toneelvoorstelling speciaal voor cliënten met Parkinson. Als de bedragen waarom verzocht wordt groter zijn, dan is de stichting bereid als co-financier op te treden, zoals bijvoorbeeld bij de aanschaf van een voertuig of een tuinkas.

ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting De vrienden van SGL aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling, die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Uw giften aan de Stichting Vrienden van SGL kunt u dus van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vrijstelling erfbelasting

Wie iets erft zal daar in principe belasting over moeten betalen. In de nieuwe belastingregels wordt dit de erfbelasting genoemd (voorheen successierecht). Het gaat hierbij om verschillende tarieven, afhankelijk van de graad van verwantschap. 

Net als voorheen wordt in de nieuwe wet een belangrijke uitzondering op de regels gemaakt voor zogeheten ANBI-organisaties. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een maatschappelijke organisatie die is vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Als u geld of goederen nalaat aan zo’n erkende instelling, dan komt dat gedeelte van uw nalatenschap volledig ten goede aan het door u beoogde doel.

Jaarrekening

Bekijk hier de jaarrekening van het jaar 2022 van de Stichting Vrienden van SGL.