×
Buddy worden

Buddyzorg Limburg is inspirerend en dankbaar vrijwilligerswerk. Een buddy heeft het hart op de juiste plaats en bezit het talent om goed te kunnen luisteren naar het verhaal van het maatje.

Wat doet een buddy?

Als buddy bied je doelgerichte ondersteuning en begeleiding aan thuiswonende mensen – jong en oud - die ernstig ziek zijn én aan jongeren die aan obesitas lijden. 

Buddyzorg kun je zien als een vorm van een tijdelijke georganiseerde vriendschap. Het doel van het onderling contact is om je maatje te helpen de kijk op het leven te verbreden. Dromen van je maatje - ondanks alle aanwezige beperkingen - waar te maken door resterende of nieuwe mogelijkheden samen te verkennen en aan te boren. 

Dit doe je als buddy door samen het gesprek aan te gaan en activiteiten te ondernemen en/of hulp te bieden bij praktische zaken. Je toont begrip, hebt oor, oog en aandacht voor de wensen van je maatje en helpt waar je kan. Je steunt je maatje om het leven aangenamer te maken door samen op zoek te gaan naar de dingen in het leven die (nog) wel kunnen. Natuurlijk binnen je eigen grenzen. 

Buddyzorg is gebaseerd op een gelijkwaardige relatie. Buddy’s zijn vaak actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners, maar ook in situaties waar mensen er alleen voor staan.

Training

Om een goede buddy te kunnen zijn heb je enige training nodig. De basisscholing omvat twee dagdelen met daarnaast een gedeelte via e-learning. Je maakt kennis met de organisatie en onze werkwijze volgens het concept van de ‘Positieve Gezondheid’ en de presentie- en empowerment methodiek. Tijdens je inzet als buddy, wordt er van je verwacht, dat je deelneemt aan onze werkbegeleidings- en scholingsactiviteiten die door Buddyzorg Limburg regelmatig worden aangeboden en bekostigd.

Scholingagenda

Waardering

Buddyzorg Limburg waardeert de inzet van haar vrijwilligers. Wij doen er dan ook alles aan om onze vrijwilligers goed te ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en deskundigheidsbevordering op maat en door het bieden van de werkbegeleiding iedere zes weken. Het contact tussen de vrijwilligers bevorderen we door onze jaarlijkse BBB-dag. Deze staat voor Binden, Boeien en Benutten; met andere woorden leren van elkaars talenten in een vorm van elkaar ontmoeten en groeten. Tevens wordt ieder jaar afgesloten met een feestelijk minisymposium en een attentie voor iedere vrijwilliger. Vanzelfsprekend vergoeden we onkosten en reiskosten.