×
Ik wil een buddy

Heb jij behoefte aan een buddy die jou één op één doelgerichte sociaal-emotionele ondersteuning biedt en helpt om jouw dromen waar te maken binnen de mogelijkheden die je hebt? Kijk dan hieronder of je in aanmerking komt.

Hoe gaat het in z’n werk?

Na je aanvraag voor een buddy via het aanvraagformulier op deze site, neemt de regioconsulent contact met je op en plant een intakegesprek. Tijdens de intake bekijkt de regioconsulent wat jouw hulpvraag inhoudt en of Buddyzorg Limburg een oplossing kan bieden. Hierin wordt meegewogen of het eigen gezin/systeem een rol kan spelen en of er daarnaast nog ondersteuning nodig is van andere organisaties. We verwijzen dan gericht door en/of werken samen. Wanneer Buddyzorg Limburg jou kan helpen, dan start het buddytraject. 

Wie kan een buddy krijgen?


Buddyzorg Limburg is er voor twee doelgroepen:

1. Kinderen, jongeren en volwassenen met een chronische, ernstige of levensbedreigende lichamelijke ziekte.

2. Kinderen en jongeren die aan obesitas lijden en op weg willen naar een gezonde leefstijl.


Aan welke voorwaarden moet jij voldoen?

- Je bent woonachtig in Limburg.
- Je woont zelfstandig of thuis.
- Je hebt behoefte aan doelgerichte sociaal-emotionele ondersteuning
   bij het hervinden van jouw eigen kracht, regie, zingeving, participatie en preventie.
- Je bent in staat om zelf afspraken te maken over de inhoud van de buddyondersteuning.

Op zoek naar de juiste match

Wij gaan op zoek naar de juiste buddy voor jou. Als deze is gevonden maken jullie kennis met elkaar via het ‘matchgesprek’. De regioconsulent is bij deze match aanwezig. Na de match start de buddyondersteuning; jouw buddy zal jou dan wekelijks bezoeken. 

Na een periode van elkaar leren kennen en vertrouwen, bepalen jullie samen aan welke doelen jullie gaan werken. Het spinnenwebdiagram van de Positieve Gezondheid kan als gespreksinstrument dienen om deze doelen te verhelderen en te behalen. Tijdens de inzet is er aandacht voor het bevorderen van de eigen kracht, regie, zingeving, participatie, preventie en een gezonde leefstijl. Met een bepaalde regelmaat vinden er evaluatiegesprekken plaats tussen jou, je buddy en de regioconsulent over het verloop van het buddytraject. Tot slot vindt er als afronding van de buddyinzet een eindevaluatie plaats waarna het buddycontact wordt ontbonden.

Heb je vragen? Neem contact met ons op! 

Contact