×
Over ons

Een luisterend oor hebben, samen een arts bezoeken, samen activiteiten ondernemen, samen durven dromen, samen plannen maken, samen oplossingen zoeken voor dingen waar een maatje tegenaan loopt… De taken van een buddy zijn heel uiteenlopend en per maatje verschillend. ‘Er zijn voor de ander’, daar draait Buddyzorg Limburg om.

Wie is Buddyzorg Limburg?

Buddyzorg Limburg is een provinciale en door de Provincie Limburg maatschappelijk erkende vrijwilligersorganisatie. Wij ondersteunen thuiswonende ernstig, chronisch of levensbedreigend lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen bij het verwerkingsproces rondom het ziek zijn. Én wij ondersteunen kinderen en jongeren die aan obesitas lijden en op weg willen naar een gezonde leefstijl. Dit doen wij door de inzet van een buddy die sociaal-emotionele ondersteuning biedt via één op één contact. 

Buddyzorg Limburg, onderdeel van SGL

Buddyzorg Limburg maakt als vrijwilligersorganisatie onderdeel uit van SGL. SGL is een professionele organisatie die mensen met hersenletsel in de chronische fase verder helpt. Zij bieden cliënten en hun naasten ondersteuning op maat zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. SGL helpt mensen met hersenletsel met het bepalen en waarmaken van nieuwe dromen, wensen en het nemen van eigen regie.

Lees meer