×

Evenement | Bijeenkomst


Breincafé Maastricht

Tweede bijeenkomst op 12 april

Het Breincafé is een ontmoetingsplek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zowel voor mensen met hersenletsel als voor hun partners, kinderen en/of vrienden is het Breincafé dé plek om elkaar één keer per maand informeel te ontmoeten, hun hart te luchten en herkenning en erkenning te vinden. Verschillende thema’s komen aan bod en desgewenst is er een spreker over een actueel onderwerp.


Hersenletsel, thuis na revalidatie en dan....
Bij de opening van het eerste Breincafé op 8 maart hebben we aan de bezoekers gevraagd om hun wensen en ideeën m.b.t. het jaarprogramma aan te geven. Een veel genoemd onderwerp is de zoektocht naar passende zorg als je thuiskomt na revalidatie. We willen daarom deze avond starten met een korte uitleg over hersenletsel, de verschillende fases die je doorloopt na revalidatie en wie je kan helpen bij het zoeken naar passende ondersteuning/zorg.

Voor wie:    

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en/of hun naasten.

Datum:       

Woensdag 12 april 2023

Tijd:            

19.00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) Let op: tijdstip 19.00 i.p.v. 19.30 uur!

Locatie:       

Koffiehuis Ut Heegeneerke (Buurtcentrum de Boeckel), Roserije 410 in Maastricht


Programma
19.00 uur:    

Ontvangst, inleiding, praktische zaken en spelregels van het Breincafé. Gastheer: Roland Lentzen

19.10 uur:    

Wat is hersenletsel en wat zijn de (on)zichtbare gevolgen? Mariëlle Kurvers: zorgbemiddelaar SGL

19.30 uur:    

Pauze

19.45 uur:   

Wat zijn de verschillende fases (overleven, verwerken, bezinning, perspectief) die je doorloopt na revalidatie? De verschillende fases worden verteld door ervaringsdeskundige Roger Wijsen, waarbij Marielle Kurvers als zorgbemiddelaar van SGL de verschillende mogelijkheden van zorg en ondersteuning zal aangeven.

20.15 uur:    

Samen in gesprek over eigen ervaringen

20.45 uur:    

Afsluiting en eventuele vervolgafspraken

We verheugen ons op uw komst. Aanmelden mag, maar is niet noodzakelijk. breincafemaastricht@gmail.com

Vervolgbijeenkomsten
10 mei 2023    

Hersenletsel heb je niet alleen (impact en ondersteuning voor naasten)

14 juni 2023    

Lotgenotencontact; herkenning en erkenning

Deel dit verhaal: