×
Logeren bij SGL

U bent welkom om af en toe bij ons te komen logeren. Dit kan uitkomst bieden in verschillende situaties. Bijvoorbeeld om de thuissituatie te ontlasten als uw naaste of mantelzorger ziek is. Of als deze even de handen vrij moet hebben.

Logeren in een woonbegeleidingscentrum 

U kunt logeren in een van onze woonbegeleidingscentra, u krijgt er een eigen kamer. Er is 24/7 zorg en begeleiding, onze medewerkers ondersteunen u waar nodig. Een gerust gevoel voor uzelf en uw naasten. 

Kennismaken met wonen bij SGL 

U mag ook bij ons komen logeren als de stap naar wonen bij ons nog een brug te ver is. U kunt dan kennismaken met hoe het is om te wonen in een woonbegeleidingscentrum. 

Wat kost het?

Om in aanmerking te komen voor logeren is bij voorkeur een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie nodig of - in sommige gemeenten - een toekenning van respijtzorg door de gemeente. In beide situaties is een eigen bijdrage van toepassing. Bij de Wlz-indicatie hangt de eigen bijdrage af van uw inkomen. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl.
Meer informatie over de Wlz vindt u op de website van de rijksoverheid.

Locaties 

U kunt bij ons logeren op verschillende locaties in Limburg.

Hoe regel ik logeren bij SGL?

U kunt bij onze zorgbemiddelaars terecht voor meer informatie over beschikbare logeerplekken en eventuele reserveringen.

Neem contact op