×
Samen maken we de zorg beter

Wij gaan heel bewust op zoek naar samenwerkingen. We willen graag nieuwe kennis verwerven en steeds de juiste expertise in huis hebben. Daarnaast willen we onze eigen expertise graag delen en een innovatieve samenwerkingspartner zijn. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking leidt tot de beste oplossingen. Voor onze cliënten, hun naasten, voor onszelf en de zorgmarkt.

Met wie werken wij bijvoorbeeld samen?

Verwijzers

We voorzien huisartsen, specialisten en andere verwijzers van advies en informatie over onze mogelijkheden en kennis met betrekking tot hersenletsel. Denk hierbij ook aan scholing en consulatie.

Ketenoverleg & de Breinlijn

We nemen deel aan onder andere CVA-ketenoverleggen om kennis uit te wisselen en voor een passende cliënteninstroom. We werken mee in het onderzoek naar het omzetten van de CVA-keten naar een hersenletselketen.

SGL maakt als expert op het gebied van hersenletsel deel uit van de Breinlijn. Dit is een landelijke toegangspoort voor mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals. Zij kunnen hier gratis terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. De Breinlijn is laagdrempelig en eenvoudig vindbaar, zodat beter wordt doorverwezen naar passende zorg en ondersteuning in de regio. Lees hier meer informatie.

Zorginstellingen en andere zorgaanbieders

Met zorginstellingen delen we kennis en samen zorgen we ervoor dat cliënten op de juiste plek zitten. Voor zorg die wij zelf niet kunnen leveren werken we samen met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, maatschappelijk werkers, MEE consulenten, ergotherapeuten of andere specialisten. 

Hogescholen en universiteiten

We sluiten aan bij hogescholen en universiteiten om het onderwerp hersenletsel in zorgopleidingen in te brengen, om deel te nemen aan onderzoeken en om toekomstige medewerkers te werven. Een andere reden is om kennis op te halen, niet alleen over hersenletsel, maar ook bijvoorbeeld over zorgtechnologie.

Doelgroep Expertise Centra en Regionale Zorg Centra

Wij doen mee aan het opzetten van Doelgroep Expertise Centra (DEC) in Zuid-Nederland voor cliënten met zeer ernstige gedragsproblemen door hersenletsel.
We gaan in de toekomst zelf Regionale Zorg Centra (RZC) opzetten voor cliënten met een iets minder ernstige problematiek.

Andere organisaties en overheden

Gemeenten (Wmo-consulenten, sociale wijkteam)
Sociale werkvoorziening
Woningstichtingen
Organisaties op sportgebied
Belangenbehartigingsorganisaties
Ziekenhuizen
Cliëntenverenigingen
Revalidatiecentra
Welzijnsinstellingen
Hulp bij Dementie
Afasieverenigingen
Steunpunt Mantelzorg

 

Vragen of interesse in samenwerken? 

Heb je vragen over onze samenwerkingen of ben je geïnteresseerd om met ons samen te werken? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaars. Zij kunnen je verwijzen naar de juiste contactpersoon binnen SGL. 

Neem contact op