×
Kwaliteit en veiligheid

Wij helpen mensen met hersenletsel verder. Wij bieden cliënten en hun naasten ondersteuning op maat om een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden. Vanzelfsprekend voldoet de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en ondersteuning aan de vastgestelde kwaliteitsnormen.

Ondersteuningsplan voor cliënten 

Natuurlijk gaat kwaliteit ook over hoe onze cliënten onze zorg ervaren en wat belangrijk voor ze is. Daarom geven wij hen veel persoonlijke aandacht, we willen cliënten echt leren kennen. We willen weten wat iemand beweegt, wat hij of zij nodig heeft om verder te komen. Hiervoor gaan we in gesprek met cliënten en hun naasten. Samen maken we afspraken in het ondersteuningsplan. Dit stellen we jaarlijks bij.

Documenten en rapportages

Ervaringsonderzoeken voor cliënten 

We horen graag van onze cliënten waar ze tevreden mee zijn en wat beter kan. Daarom doen wij cliënt-ervaringsonderzoeken in onze woonbegeleidingscentra, bij de activiteitencentra en bij onze begeleiding thuis. Dit gebeurt volgens de landelijke methodiek ‘Dit vind ik ervan’ 2.0. Voor extramurale cliënten hebben we een eigen ervaringsonderzoek opgesteld. 

Ervaringsonderzoeken voor medewerkers 

Daarnaast doen we onderzoek naar de ervaringen van onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat ze met plezier bij ons werken en voldoening uit hun werk halen. Wij zijn er trots op dat we een aantal keer beloond zijn met het keurmerk ‘Beste werkgever’ (via onderzoeksbureau Effectory). 

HKZ-certificaat 

Wij zijn gecertificeerd volgens het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) gehandicaptenzorg. Dat betekent dat we voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Er is continu aandacht voor cliëntveiligheid, risico’s en verbetering van de zorg- en dienstverlening. 

 

  

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 

Wij werken volgens het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Dit houdt in dat we voortdurend en gestructureerd werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.