×
Kwaliteit en veiligheid

Wij helpen mensen met hersenletsel verder. Wij bieden cliënten en hun naasten ondersteuning op maat om een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden. Vanzelfsprekend voldoet de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en ondersteuning aan de vastgestelde kwaliteitsnormen.

Ondersteuningsplan voor cliënten 

Natuurlijk gaat kwaliteit ook over hoe onze cliënten onze zorg ervaren en wat belangrijk voor ze is. Daarom geven wij hen veel persoonlijke aandacht, we willen cliënten echt leren kennen. We willen weten wat iemand beweegt, wat hij of zij nodig heeft om verder te komen. Hiervoor gaan we in gesprek met cliënten en hun naasten. Samen maken we afspraken in het ondersteuningsplan. Dit stellen we jaarlijks bij.

Documenten en rapportages

Ervaringsonderzoeken voor cliënten 

De mening van cliënten is belangrijk voor de wijze waarop wij onze zorg- en dienstverlening inrichten. Wat mag blijven of wat kan anders? Met behulp van het kwaliteitsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’ wordt minimaal één keer per jaar over uw ervaringen als wooncliënt of begeleiding thuiscliënt gesproken. Dat gebeurt op een manier die past bij uw voorkeur en mogelijkheden. De onderwerpen die u inbrengt, worden gebruikt bij de jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan. Wij meten de tevredenheid van onze dagbestedingscliënten via Zorgkaart Nederland. Bij Hersenz meten we cliënttevredenheid via 'ROM'. Met hulp van deze instrumenten kunnen we continu volgen wat onze cliënten van onze zorg- en dienstverlening vinden en wat er voor hen toe doet. 

We verwijzen ook naar ons Kwaliteitsrapport voor de laatste stand van zaken met betrekking tot de cliëntervaringsonderzoeken binnen SGL.

Ervaringsonderzoeken voor medewerkers 

Daarnaast doen we onderzoek naar de ervaringen van onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat ze met plezier bij ons werken en voldoening uit hun werk halen. Wij zijn er trots op dat we een aantal keer beloond zijn met het keurmerk ‘Beste werkgever’ (via onderzoeksbureau Effectory). 

HKZ-certificaat 

Wij zijn gecertificeerd volgens het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) gehandicaptenzorg. Dat betekent dat we voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Er is continu aandacht voor cliëntveiligheid, risico’s en verbetering van de zorg- en dienstverlening. Ons certificaat en rapport vindt u op de pagina Publicaties en in de media

  

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 

Wij werken volgens het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Dit houdt in dat we voortdurend en gestructureerd werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.