×
Wat is de beste zorg?

Het leven van mensen die getroffen worden door hersenletsel verandert vaak ingrijpend. Na de ziekenhuisopname en/of revalidatie willen ze graag de draad weer oppakken. Als verwijzer wilt u graag de beste keuze maken voor passende zorg en ondersteuning. Waarmee is uw cliënt het beste geholpen? Met onze jarenlange expertise kunnen wij u daarbij helpen.

Hoe werkt SGL?

Wij zijn een organisatie van mensen, voor mensen. Warme zorg op maat, verleend door professionals met hart voor hun werk en dat al vele jaren lang. Wij vinden dat elke persoon zelf kan bepalen hoe hij zijn leven leidt, óók na het ontstaan van hersenletsel. Onze zorg en ondersteuning is er dan ook op gericht dat een cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en daarbij eigen regie voert.

Hoe verwijs ik door?

Dienstverlening op maat 

We onderzoeken samen met de cliënt hoe hij zijn doelen kan bereiken. Wat is nodig om het leven te kunnen leiden dat hij dat graag wil? We kijken vooral naar de mogelijkheden, naar wat er wél kan. Samen met de cliënt bepalen we hoe hij verder kan komen en welke zorg en ondersteuning daar het beste bij past.

Onze dienstverlening is maatwerk, waarbij we ook kijken naar creatieve oplossingen. In dit proces houdt de cliënt steeds zelf de regie. Is er iets niet mogelijk, dan zoeken we naar een alternatief, ook als SGL dat zelf niet kan bieden. We werken hiervoor samen met andere zorgaanbieders. 

Bekijk onze diensten

De cliënt écht leren kennen 

Om erachter te komen wat een cliënt belangrijk vindt in zijn leven, willen we hem graag eerst leren kennen. We willen weten wie hij is, wat hij graag doet, waar hij van houdt. Op welke gebieden hij zich wil ontwikkelen en wat hij wil bereiken. We willen ook graag weten hoe de cliënt was voor zijn hersenletsel. Hierbij betrekken we ook de naasten, uiteraard als de cliënt dat goed vindt. Dan krijgen we een nog beter beeld.  

Bij twijfel: doe de test!

Twijfelt u of SGL uw cliënt de juiste zorg kan bieden? Doe dan namens of samen met de cliënt of naaste een korte test (paar minuten).

Blijven meebewegen met de cliënt

Niet alleen bij aanvang in zorg, maar ook in de jaren erna blijven we afstemmen en meebewegen met de cliënt. Onze medewerkers en vrijwilligers vormen samen met de cliënt en zijn naasten een team. Zodat de cliënt altijd de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding krijgt. Onze diensten blijven maatwerk en sluiten zo steeds aan bij wat voor de cliënt belangrijk is.

Neem contact op