×
Begeleiding thuis

Na uw revalidatie of ziekenhuisopname is het de kunst om thuis weer een nieuwe balans te vinden, samen met uw naasten. U wilt uw rol in het gezin weer oppakken, er weer zijn voor de mensen om u heen. Maar ook met vrienden afspreken en meedoen in de maatschappij. Begeleiding thuis helpt u om uw leven weer op de rails te krijgen.

Zo zelfstandig mogelijk 

Met (tijdelijke) begeleiding thuis ondersteunen we u om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. We kijken samen naar de vaardigheden die u daarvoor nodig heeft. We betrekken daar ook uw naasten bij, uiteraard als u dat goed vindt. We bespreken samen wat belangrijk voor u is, waar u hulp bij nodig heeft en wat u wilt leren. U behoudt zelf de regie. Lees meer over onze manier van werken en bekijk ook de persoonlijke verhalen.

Bekijk het informatieboekje.

Bekijk ervaringsverhalen

Ondersteuning bij u thuis 

Uw begeleider geeft u thuis ondersteuning bij alledaagse zaken, dingen waar u tegenaan loopt door uw hersenletsel. Bijvoorbeeld het organiseren van het huishouden, het aanbrengen van structuur in de dag of het leren omgaan met veranderingen. Of hulp bij de administratie, geldzaken, plannen of dingen regelen. Uw begeleider kan u ook helpen bij het onderhouden of leggen van sociale contacten. En bij het vinden van een gezonde levensstijl, een goede energieverdeling of een zinvolle daginvulling. 

Ook voor uw naasten 

We betrekken uw naasten niet alleen bij uw begeleiding, we bieden hun ook een luisterend oor. Voor hen is er waarschijnlijk ook veel veranderd na uw hersenletsel. We kunnen uitleggen waarom er dingen veranderd zijn en hoe hiermee het beste om te gaan. 

Thuis hulp bij:
 

  • Praktische, alledaagse dingen 
  • Omgaan met veranderingen 
  • Financiën en structuur 
  • Energieverdeling 
  • Sociale contacten 
  • Meedoen in de maatschappij 

Wat kost het? 

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal
€ 19 per 4 weken. Ook alleenstaanden betalen na het bereiken van de AOW-leeftijd deze eigen bijdrage.  

U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg? Dan betaalt u geen eigen bijdrage meer aan de Wmo maar zal alle zorg die u ontvangt op basis van de Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie via het zorgkantoor bekostigd worden.

Voor meer informatie en een berekening (zorg zonder verblijf) kunt u terecht op www.hetcak.nl.

Locaties

SGL biedt begeleiding thuis in heel Limburg. Onze zorgbemiddelaars vertellen u er graag meer over.

Hoe meld ik mij aan?

Begeleiding thuis van SGL valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt toegekend door uw gemeente. Onze zorgbemiddelaars kunnen u vertellen hoe de procedure voor de aanmelding bij uw gemeente verloopt. U kunt bij hen ook terecht voor meer informatie over begeleiding thuis. Meer informatie over de Wmo vindt u op de website van de rijksoverheid

Heeft u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie? Dan kunnen wij maatwerk met u bespreken. U heeft bijvoorbeeld een Wlz-ZIN (Zorg In Natura), Wlz-PGB of een combinatie van Wlz-ZIN en Wlz-PGB. De eigen bijdrage voor deze indicatie is inkomensafhankelijk. Meer informatie over de Wlz vindt u hier.

Meer informatie