×
Organisatie

Lees op deze pagina meer over onze organisatie. We stellen graag onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht aan u voor.

Organogram

In het organogram hiernaast is te zien hoe SGL georganiseerd is. Klik op het organogram voor een vergroting. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Onze Raad van Bestuur

SGL wordt sinds januari 2019 bestuurd door Lidy Evenhuis. 

“Wij willen dat onze cliënten, mensen met hersenletsel in de chronische fase, zodanig ondersteund worden dat zij het leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Wij willen dit doen op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten geven samen invulling aan de droom van de cliënt. Om dat te realiseren krijgen medewerkers organisatieruimte, zodat ze vanuit hun professionaliteit, talenten en vakmanschap inhoud kunnen geven aan de wensen en behoeftes van de cliënten. Samen gaan we steeds een stapje verder!”

Onze Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en bestuur van de Raad van Bestuur. Dit gebeurt vanuit een positief mensbeeld. Bij het toezichthouden vanuit vertrouwen hoort het creëren van veiligheid, het ruimte geven om te handelen, de ruimte geven om te leren van fouten en ook het uitspreken van waardering.
 

Wie zit er in onze Raad van Toezicht?

Mevrouw J.A.M. (Anja) Thijs-Rademakers (19-08-1951)

Lid vanaf 01 juni 2019 en voorzitter vanaf 01 januari 2020.

Aandachtsgebieden: bestuur en zorg

Hoofd- en nevenfunctie:

- Lid Raad van Toezicht SLLE  (Stichting Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport)
- Voorzitter Stichting Kunstroute het Groene Lint
- Bestuurslid Rotary Eindhoven/Kempenland
- Voorzitter Stichting Oeuvre Rien van de Brink

De heer P.A.J. (Pierre) Daemen (30-03-1961)

Lid vanaf 01 juni 2016.

Aandachtsgebieden: Financiën

Hoofd- en nevenfuncties:

- Business Controller Open Universiteit
- Lid Raad van Toezicht Swalm en Roer
- CFO, Catherinn.

De heer L.P. (Luc) de Witte (28-06-1959)

Lid vanaf 01 juni 2020.

Aandachtsgebieden: zorg en technologie

Hoofd- en nevenfuncties:

- Lector Technologie voor Gezondheidszorg, Haagse Hogeschool, Den Haag.
- Lid Raad van Toezicht Allevo, Goes.

De heer A.G.M. (Arno) Knoops (26-01-1963)

Lid vanaf 01 september 2020 en vice voorzitter vanaf 01 juni 2022.

Aandachtsgebieden: vastgoed en beheer

Hoofd- en nevenfuncties:

- Directeur Aranco Consultancy & Interim Management BV.

Mevrouw K.F.A. (Karin) Veltstra (25-06-1972)

Lid vanaf 07 juli 2022.

Aandachtsgebieden: zorg en kwaliteit

Hoofd- en nevenfuncties:

- Eigenaar van Curam-C, interim management, trainingen en strategie.

Rooster van aftreden

Naam lid

Datum aanvang 1e termijn

Datum aanvang 2e termijn

Aftreden / herbenoeming per:

Dhr. Daemen

01-06-2016

01-06-2020

01-06-2024 Aftreden

Mevr. Thijs

01-07-2019

01-07-2023 Herb.

Dhr. de Witte

01-06-2020

01-06-2024 Herb.

Dhr. Knoops

01-09-2020

01-09-2024 Herb.

Mevr. Veltstra

07-07-2022

07-07-2026 Herb.

Toezichtvisie

Bent u benieuwd naar hoe de Raad van Toezicht zijn rol opvat en uitvoert? Lees de toezichtvisie.

Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag van de Raad van Toezicht 2022. 

Lees hier het jaarverslag van de Raad van Toezicht 2021.