×
Organisatie

Lees op deze pagina meer over onze organisatie. We stellen graag onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht aan u voor.

Organogram

In het organogram hiernaast is te zien hoe SGL georganiseerd is. Klik op het organogram voor een vergroting. Lees meer over onze organisatiestructuur. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Onze Raad van Bestuur

Lidy Evenhuis is sinds januari 2019 bestuurder van SGL en sinds januari 2024 bestuurder van Relim.

“Bij SGL willen we dat cliënten, mensen met hersenletsel in de chronische fase, zodanig ondersteund worden dat zij het leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Bij Relim creëren we interessante kansen op het gebied van werk en bieden we extra ondersteuning en gespecialiseerde begeleiding aan mensen met sociale beperkingen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat van betekenis kunnen zijn voor iedereen belangrijk is.”

“Om deelname in de maatschappij te realiseren voor cliënten krijgen medewerkers organisatieruimte, zodat ze vanuit hun professionaliteit, talenten en vakmanschap inhoud kunnen geven aan de wensen en behoeftes van de cliënten. Samen gaan we steeds een stapje verder!”

Onze Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en bestuur van de Raad van Bestuur. Dit gebeurt vanuit een positief mensbeeld. Bij het toezichthouden vanuit vertrouwen hoort het creëren van veiligheid, het ruimte geven om te handelen, de ruimte geven om te leren van fouten en ook het uitspreken van waardering. Gezien de bestuursfusie tussen SGL en Relim per 1 januari 2024 hebben SGL en Relim een gezamenlijke Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden:

Mevrouw J.A.M. (Anja) Thijs-Rademakers (19-08-1951)

Lid vanaf 01 juni 2019 en voorzitter vanaf 1 januari 2020.

Aandachtsgebieden: bestuur en zorg.

Hoofd- en nevenfunctie:

- Lid Raad van Toezicht SLLE  (Stichting Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport)
- Voorzitter Stichting Kunstroute het Groene Lint
- Bestuurslid Rotary Eindhoven/Kempenland
- Voorzitter Stichting Oeuvre Rien van de Brink.

De heer L.P. (Luc) de Witte (28-06-1959)

Lid vanaf 1 juni 2020.

Aandachtsgebieden: zorg en technologie.

Hoofd- en nevenfuncties:

- Lector Technologie voor Gezondheidszorg, Haagse Hogeschool, Den Haag.
- Lid Raad van Toezicht Allevo, Goes.

De heer A.G.M. (Arno) Knoops (26-01-1963)

Lid vanaf 01 september 2020 en vice voorzitter vanaf 1 juni 2022.

Aandachtsgebieden: vastgoed en beheer.

Hoofd- en nevenfuncties:

- Directeur Aranco Consultancy & Interim Management BV.

Mevrouw K.F.A. (Karin) Veltstra (25-06-1972)

Lid vanaf 07 juli 2022.

Aandachtsgebieden: zorg en kwaliteit

Hoofd- en nevenfuncties:

- Eigenaar van Curam-C, interim management, trainingen en strategie.

Mevrouw A.C.H (Angèlique) Hendriks (27 maart 1968)

Lid vanaf 1 januari 2024. 

Aandachtsgebied: kwaliteit & veiligheid.

Hoofd- en nevenfuncties:

- Adjunct-clustermanager Plattelandsontwikkeling Provincie Limburg.

- Lid Raad van Toezicht Woonzorgcentrum De Beyart.

Mevrouw C.C.J. (Claudia) Honings (18-03-1988)

Lid vanaf 1 januari 2024.

Aandachtsgebieden: financiën, interne beheersing en risicomanagement.

Hoofd- en nevenfuncties:

- Director, Deloitte.
- Raadslid gemeente Simpelveld
- Commissielid fundraising Rotary

Rooster van aftreden

Naam lid

Datum aanvang 1e termijn

Datum aanvang 2e termijn

Aftreden / herbenoeming per:

Dhr. Daemen

01-06-2016

01-06-2020

01-06-2024 Aftreden

Mevr. Thijs

01-07-2019

01-07-2023 Herb.

Dhr. de Witte

01-06-2020

01-06-2024 Herb.

Dhr. Knoops

01-09-2020

01-09-2024 Herb.

Mevr. Veltstra

07-07-2022

07-07-2026 Herb.

Toezichtvisie

Bent u benieuwd naar hoe de Raad van Toezicht zijn rol opvat en uitvoert? Lees de toezichtvisie.

Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag van de Raad van Toezicht 2022. 

Lees hier het jaarverslag van de Raad van Toezicht 2021.