×
Wmcz voor meer inspraak

Inspraak en medezeggenschap zijn nodig om goede besluiten te kunnen nemen en goede zorg te kunnen leveren. De Wmcz 2018 die op 1 juli 2020 is ingegaan geeft cliënten en hun naasten meer inspraak bij onderwerpen die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.

De nieuwe Wmcz, wat is dat? 

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 geeft cliënten en hun naasten meer inspraak bij onderwerpen die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan maaltijden, huisregels, inrichting en activiteiten. De wet gaat uit van het principe dat mensen die langdurig in een zorgorganisatie verblijven zoveel mogelijk invloed moeten kunnen uitoefenen op hun dagelijks leven. Sinds 2008 is gewerkt aan een vernieuwing van de Wmcz. De nieuwe Wmcz geeft cliënten, naasten en cliëntenraden een nog belangrijkere rol. Een cliënt heeft niet alleen zeggenschap en recht op medezeggenschap, maar nu ook inspraak. 

Nieuw: inspraak

Het onderwerp ‘inspraak’ is nieuw in de Wmcz 2018, maar gelukkig niet nieuw binnen SGL. Door inspraak komen wij te weten wat voor onze individuele cliënten en hun naasten belangrijk is in het dagelijks leven. Inspraak stimuleren wij door actief gesprekken te voeren met onze cliënten en hun naasten. Soms gepland via een instrument als Dit Vind Ik Ervan! (zie hieronder), soms spontaan, bijvoorbeeld met behulp van een kletspot of een cartoon als praatplaatje. Hiernaast betrekken wij cliënten en naasten voortdurend bij dagelijkse zaken en vragen we hun mening. En natuurlijk zorgen wij ervoor dat er daadwerkelijk iets gebeurt met de uitkomsten van de inspraak en dat onze CCR op de hoogte is. Zo staan wij samen voor een goed leven van onze cliënten waarbij de cliënt zelf de touwtjes in handen heeft. 

Cliëntenraadpleging via 'Dit Vind Ik Ervan' 

Bij SGL wordt het cliënttevredenheidsonderzoek gedaan via ‘Dit Vind Ik Ervan!’ (DVIE). Cliënt en zorgverlener voeren een betekenisvol gesprek over een aantal thema’s in het leven van de cliënt: Gevoel, Lijf, Familie, Vrienden en Kennissen, Meedoen, Hulp, Huis, Doen, Kiezen Veilig voelen. De ervaring van de cliënt over deze thema’s biedt belangrijke inzichten in de ondersteuning die cliënten nodig hebben en graag zouden willen ontvangen. Lees het rapport over 2018 en bekijk de infographic.  

Medezeggenschapsregeling 

Naast inspraak regelt de Wmcz 2018 medezeggenschap. Via onze CCR en via lokale cliëntenmedezeggenschap in de vorm van lokale cliëntenraden, bewonersvergaderingen of cliëntenraadpleging praten cliënten mee over allerlei zaken die met onze zorg- en dienstverlening te maken hebben. De Wmcz 2018 geeft de cliënten van SGL versterkt een stem in de organisatie, iets dat wij alleen maar toejuichen. De gemaakte afspraken tussen onze CCR en SGL zijn vastgelegd in een zogenaamde medezeggenschapsregeling.

Contact 

Voor informatie over hoe de medezeggenschap wordt vormgegeven op lokaal niveau kunt u contact opnemen met de teamleider op de locatie.
Voor algemene vragen of informatie over medezeggenschap of inspraak kunt u terecht bij de ondersteuner cliëntenraden.

Secretaris centrale cliëntenraad