×
Ook voor naasten

De gevolgen van hersenletsel zijn vaak groot. Niet alleen voor degene die het treft, maar ook voor de naasten in het gezin of directe omgeving. U wordt soms opeens mantelzorger van uw partner, een ouder of kind. Dat is een hele verandering en soms ook best zwaar. Gelukkig staat u er niet alleen voor, wij ondersteunen u.

Betrokken bij de zorg

Als naaste of mantelzorger weet u vaak heel goed wat uw naaste met hersenletsel graag wil of nodig heeft. Daarom betrekken wij u graag bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning voor uw naaste. Ons uitgangspunt is dat we samen tot de beste oplossingen komen. Ook als uw naaste eenmaal begeleiding en ondersteuning van ons krijgt, willen we u hier graag bij blijven betrekken.

Weer balans vinden

Wij ondersteunen ook u, als naaste of mantelzorger. Uw leven is vaak ook behoorlijk veranderd. U draagt niet alleen de zorg voor uw naaste, uw naaste kan ook veranderd zijn door het hersenletsel. Soms is er sprake van een lichamelijke beperking, soms is het gedrag of karakter anders dan voorheen. We ondersteunen u om balans te vinden in de nieuw ontstane situatie. En om de draad weer op te kunnen pakken. Zodat u ondanks alle veranderingen samen met uw naaste zoveel mogelijk kunt blijven genieten van het leven.

Uw betrokkenheid

Een cliënt bepaalt zelf of hij zijn naasten of mantelzorgers bij zijn zorg wil betrekken. Uiteraard bepalen naasten of mantelzorgers ook zelf op welke manier ze eventueel bij de zorg betrokken willen worden. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? 

Neem contact op