×
Elke mening telt

Transparantie en gelijkwaardigheid vinden wij belangrijke waarden. We horen dan ook graag hoe onze cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers over zaken denken. Wat gaat er bijvoorbeeld goed en wat kan er beter? Ideeën zijn altijd welkom. Praat mee! Hoe hebben wij bij SGL medezeggenschap geregeld?

Centrale cliëntenraad en lokale inspraak 

De Centrale cliëntenraad (CCR) komt op voor de belangen van alle cliënten van SGL. De CCR bestaat uit 7 tot 10 cliënten die binnen SGL of zelfstandig wonen, dagbesteding afnemen of begeleiding thuis krijgen. Lees hier alle informatie over onze CCR, in het document 'Wat doet de CCR?'. 

Onze cliënten praten mee over allerlei zaken die met onze zorg- en dienstverlening te maken hebben. Dit is geregeld conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 
De nieuwe Wmcz 2018 die 1 juli 2020 is ingegaan, geeft cliënten, naasten en cliëntenraden een nog belangrijkere rol. Lees hier alle informatie over wat de Wmcz 2018 betekent voor u.
De CCR is te bereiken via ccr-secre@sgl-zorg.nl.

Vrijwilligersraad 

Vrijwilligers zijn onmisbaar en betekenen veel voor onze cliënten en medewerkers. Ze horen er - net als onze medewerkers - echt bij en we betrekken hen volledig bij onze organisatie. De Vrijwilligersraad (VR) vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van vrijwilligers.
De VR is te bereiken via voorzittervr@sgl-zorg.nl.

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze medewerkers. Hierin zijn de verschillende disciplines van SGL vertegenwoordigd. De bestuurder, Mens en Organisatie (personeelszaken) en ondernemingsraad overleggen met elkaar in een open sfeer en met wederzijds respect. Dit betekent ook dat de Ondernemingsraad in de ideefase wordt betrokken bij onderwerpen. Draagvlak is voor beide partijen een sleutelbegrip.
De OR is te bereiken via or.sgl@sgl-zorg.nl.

Drie cliënten aan het woord over medezeggenschap

Bart Elshout

"Hallo, ik ben Bart Elshout woonachtig in Echt en ben 56 jaar jong. Ik woon sinds 2014 zelfstandig in Echt. Voorheen was ik woonachtig in de woonvorm van SGL in Echt. Ik heb op 13 juli voor het eerst deelgenomen aan de medezeggenschapsraad van begeleiding thuis. Ik ben iemand met een eigen mening en sta altijd open om te luisteren naar de mening van een ander. Ik vind het leuk om samen met deze enthousiaste en gezellig groep te kijken hoe we de thuisbegeleiding nog beter kunnen laten aansluiten op de wensen van de cliënten."

Audrey Kortland

"Ik maak ongeveer tweeëneenhalf jaar gebruik van de diensten van SGL, en ga sinds 1 jaar naar het AC in Swalmen. Ik ben 48 jaar en 25 jaar getrouwd. Ik heb 11 jaar bij mijn laatste werkgever gewerkt. Thuis ben ik in 2016 van de trap gevallen en lag bewusteloos in de gang. Mede door foute diagnose (hersenschudding), kwam men er laat achter dat er door de val meer aan de hand was. Ik ben aan mijn schedel geopereerd. Daarna ging alles bergaf en kwam er ook thuishulp. Zo is het balletje bij SGL gaan rollen. Daar ben ik blij om, want eerder werd ik nergens geholpen. Ik kreeg overal te horen dat het aan mijn ondergewicht lag. Het heeft me zeker 2 jaar gekost om te accepteren dat ik ontslagen werd. Ik kan heel veel niet onthouden en ben zeer snel vermoeid. Nu heb ik mijn draai gevonden. Het geeft mij een goed gevoel om SGL te helpen door inbreng te hebben tijdens de cliëntmedezeggenschapsbijeenkomsten. Ik weet dat ik daar de mogelijkheid heb om algemene zaken te bespreken. Door samen te praten, leer ik, en zo nodig kunnen we dingen veranderen om de begeleiding van Begeleiding Thuis te verbeteren. Het is fijn om aan het begin van het overleg steeds te beginnen met punten van de vorige keer, aangezien ik veel vergeet. Het is voor mij telkens een uitdaging hoelang ik een gesprek kan volgen, het is in elk geval een goede training."

Hub Moens

"Ik bezoek AC De Maashorst al meer dan 10 jaar. Ook maak ik sinds 8 jaar gebruik van Begeleiding Thuis van SGL. Ik heb altijd gewerkt in de automatisering. Het gebruik en lesgeven van computers is een van mijn hobby's. Verder schilder ik, maak dagelijks tekeningen met spreuken en publiceer deze als kwekvors.nl. Ik beleef ook veel plezier in het maken van muziek. Op de website kikkerman.nl, laten we met een 50-tal mensen onze creaties zien. Ik ben enkel jaren lid geweest van de medezeggenschapsraad van AC de Maashorst. Sinds begin dit jaar maak ik deel uit van de cliënten adviesgroep van BT. Deze groep mensen wil graag de cliënten meer inspraak geven. Ook willen wij elkaar helpen door een luisterend oor te bieden en mogelijk advies te kunnen geven vanuit onze eigen ervaringen. Als je ergens tegenaan loopt mag je altijd met mij contact opnemen."