×
Expertise en advies

Als verwijzer bent u op zoek naar de juiste zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel of klachten die kunnen duiden op hersenletsel. U vervult een belangrijke rol in de zorgketen. Daarom staan wij u graag met raad en daad bij vanuit onze jarenlange expertise. Waar kunnen we u concreet mee ondersteunen?

Scholing

U kunt deelnemen aan onze scholing en bijscholing. Bijvoorbeeld over nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken of zorginnovaties op het gebied van hersenletsel. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten, cursussen en workshops voor huisartsen, specialisten of praktijkondersteuners. Door scholing te geven en onze kennis te delen willen we bereiken dat cliënten met hersenletsel op de juiste plek in zorg komen. En dat ze de zorg en ondersteuning krijgen waar ze verder mee vooruit komen.

Kennis delen 

U kunt gebruik maken van onze uitgebreide kennis op het gebied van hersenletsel en de lichamelijke en/of cognitieve beperkingen die daar vaak mee gepaard gaan. Wij hebben bijvoorbeeld meegewerkt aan de ontwikkeling van het stroomschema ’Denk aan hersenletsel’ om onzichtbaar hersenletsel op te sporen. Wij nemen deel aan wetenschappelijke onderzoeken en zijn aangesloten bij CVA-ketens. Wij zijn een vraagbaak op het gebied van hersenletsel. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft. 

Samenwerkingen

Zelf houden wij onze kennis op peil door samenwerkingen aan te gaan, bijvoorbeeld met hogescholen, universiteiten en Expertisecentrum Hersenletsel.

De Breinlijn

SGL maakt als expert op het gebied van hersenletsel deel uit van de Breinlijn. Dit is een landelijke toegangspoort voor mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals. Zij kunnen hier gratis terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. De Breinlijn is laagdrempelig en eenvoudig vindbaar, zodat beter wordt doorverwezen naar passende zorg en ondersteuning in de regio. Lees hier meer informatie.

Bekijk samenwerkingen

Consulatie 

Wij helpen u met het vinden van de juiste zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Wij kijken graag mee met uw casus en kunnen u advies geven vanuit onze jarenlange expertise. Lees hier wat onze manier van werken is. Als uw cliënt bij ons in zorg gaat, kunt u erop vertrouwen dat hij in goede handen is. En we houden u op de hoogte van de vorderingen en resultaten.

Wij kunnen u ook ondersteunen u bij een CIZ-indicatieaanvraag. Indien gewenst begeleiden wij de cliënt in het Wmo-traject bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met onze zorgbemiddelaars. 

Neem contact op