×
Hoe verwijst u?

Wilt u een cliënt naar ons verwijzen? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaars. Zij overleggen met u wat we voor uw cliënt kunnen betekenen. Onze zorg en ondersteuning is namelijk maatwerk en afgestemd op hoe een cliënt zijn leven graag wil leiden.

Zorgdomein 

SGL is aangesloten op Zorgdomein. Hiermee kunt u een cliënt snel en eenvoudig verwijzen voor bijvoorbeeld het programma Hersenz of een andere behandeling, zoals afasie. Uiteraard kunt u een cliënt ook via de telefoon of mail naar ons verwijzen. Neem hiervoor contact op met onze zorgbemiddelaars. Bel gerust om te overleggen of een van onze diensten passend is voor uw cliënt.

Informatie over verwijzing naar onze diensten:

Begeleiding thuis of dagbesteding

Heeft uw cliënt volgens u begeleiding thuis of dagbesteding nodig? Overleg dan met onze zorgbemiddelaars over de mogelijkheden. Zij kunnen u advies geven. Er zijn geen wachtlijsten, een cliënt kan direct bij ons terecht nadat de zorg is toegekend door de gemeente. De ingangsdatum, eventuele locatie en de dagen waarop de zorg plaatsvindt, worden in overleg afgesproken. 
 
Deze dienstverlening valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Indien gewenst begeleiden we een cliënt bij het aanvragen van Wmo bij de gemeente. Het is ook mogelijk om met een Wlz-indicatie dagbesteding of begeleiding te krijgen.

Wonen

Kan uw cliënt niet meer thuis blijven wonen? Bespreek dan de mogelijkheden om bij SGL te wonen met onze zorgbemiddelaars . In de meeste gevallen is er sprake een wachtlijst. Echter, het verloop in de beschikbare plekken is nooit helemaal voorspelbaar. We gaan indien nodig samen met u op zoek naar een passende tijdelijke oplossing. 

Om bij ons te wonen is een CIZ-indicatie (Centrum Indicatiestelling Zorg) noodzakelijk. De cliënt heeft een ZorgZwaarte Pakket (ZZP) met een LG-grondslag nodig. Deze dienstverlening valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij kunnen u ondersteunen bij de indicatieaanvraag. 

Logeren

Cliënten kunnen bij ons logeren. Neem contact op met onze zorgbemiddelaars voor de mogelijkheden en locaties. 
 
Voor logeren is bij voorkeur een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie nodig of een toekenning van respijtzorg door de gemeente. Wij kunnen u en/of cliënten bij de aanvraag begeleiden.

Behandeling

Heeft uw cliënt volgens u behandeling nodig? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaars voor overleg of advies. Als uw cliënt voor een behandeling in aanmerking komt, zorgen wij ervoor dat de juiste financiering geregeld wordt. U krijgt een terugkoppeling van de resultaten van de behandeling.

Het programma Hersenz valt sinds 1 januari 2021 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Vragen of advies nodig?

Neem contact op met onze zorgbemiddelaars.

Neem contact op