×
SGL en Relim werken samen

SGL en Relim hebben per 1 januari 2024 de krachten gebundeld waardoor een unieke samenwerking is ontstaan op het gebied van zorg en participatie.

Beter door werk

SGL en Relim hebben per 1 januari 2024 de krachten gebundeld waardoor een unieke samenwerking is ontstaan op het gebied van zorg en participatie. Deze samenwerking past in het landelijke toekomstbeeld, waarin ‘deelnemen aan de maatschappij voor iedereen’ een belangrijke pijler is.  Het creëren van kansen voor mensen die bij het participeren in de maatschappij extra of gespecialiseerde begeleiding nodig hebben draagt bij aan deze ontwikkeling. Dagelijks werken SGL (zorg voor mensen met hersenletsel in de chronische fase) en de Relim Groep (arbeidsrehabilitatie, resocialisatie en re-integratie voor mensen met sociale beperkingen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt) aan dit doel voor cliënten/medewerkers. En juist daarin hebben we elkaar gevonden.

Sterke verbinding en stevig fundament

De samenwerking is vormgegeven middels een bestuurlijke fusie. Beide organisaties blijven apart bestaan en hun huidige diensten aanbieden, maar vormen samen een sterke verbinding en stevig fundament voor de toekomst. Lidy Evenhuis (bestuurder van SGL) is sinds 1 januari 2024 ook bestuurder van Relim.

www.sgl-zorg.nl

www.relim.nl