×
Behandeling

Na uw revalidatie loopt u misschien tegen dingen aan, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Terwijl u juist zo graag de draad weer op wilt pakken. Een tijdelijke, intensieve behandeling kan u helpen om verder vooruit te komen. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, waaronder het speciale behandelprogramma Hersenz.

De juiste diagnose stellen

Met een multidisciplinair team brengen we eerst goed in kaart wat er aan de hand is, zowel lichamelijk als cognitief. We bespreken met u waar u tegenaan loopt en welke doelen u wilt bereiken. Hierbij betrekken we ook uw naasten, uiteraard als u dat goed vindt. Vervolgens adviseren we welke behandeling eventueel nodig is. Hebben wij de benodigde expertise om u verder te helpen zelf niet in huis ? Dan gaan we op zoek naar een ander passend aanbod. We werken samen met verschillende zorgaanbieders.

Onze behandelingen:

Fysiotherapie, ergotherapie of logopedie (paramedisch) 

In het revalidatiecentrum bent u waarschijnlijk gestart met fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Samen met u bekijken we of dit thuis ook nog nodig is en welke behandeling het meest geschikt is. We kunnen u helpen dit te regelen, we bieden dit zelf niet aan. We werken wel nauw samen met ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten in heel Limburg. 

Afasiebehandeling 

Hersenletsel kan gepaard gaan met afasie. Hierdoor is het vaak moeilijk om te spreken, schrijven, lezen of begrijpen wat er gezegd wordt. In ons afasiecentrum leert u om dit te verbeteren. Er vindt eerst een screening plaats door een logopediste of afasietherapeut. Daarna kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Lees meer over afasiebehandeling

Gedragskundige behandeling 

Hersenletsel kan ook gevolgen hebben op het psychische vlak. Het karakter van mensen kan bijvoorbeeld veranderen, mensen kunnen depressief worden of verslaafd raken. Een individuele gedragskundige behandeling kan hulp bieden bij psychische problemen. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en welke behandeling voor u geschikt is. 

Behandelprogramma Hersenz 

Het behandelprogramma Hersenz richt zich op de fase na de ziekenhuisopname en/of revalidatie. Als u weer thuis bent zijn de gevolgen van hersenletsel vaak pas echt merkbaar. U bent bijvoorbeeld vergeetachtig, verliest snel uw concentratie of hebt moeite met organiseren. Hier is meestal nog verbetering in mogelijk.

Het programma Hersenz ondersteunt daarbij. U leert ook omgaan met emoties rondom het hersenletsel. Het programma vindt deels individueel plaats en deels in groepen. Er is ook een speciaal programma voor jongvolwassenen, Hersenz Jong, gericht op hun vragen en leefwereld.

Kijk voor meer informatie over Hersenz op www.hersenz.nl of lees de folder 'Leg de link' en de cliëntenfolder.

SGL is de organisatie die Hersenz aanbiedt in Limburg. Bekijk hier de data van de informatiebijeenkomsten en inloopbijeenkomsten.

Wat kost het? 

Vanaf 1 januari 2021 hoeft u voor bijna alle behandelingen (individueel en in een groep) geen eigen bijdrage te betalen, ze vallen onder de zorgverzekering. Sommige behandelingen gaan ze wel ten koste van uw eigen risico. Vraag dit na bij uw zorgverzekering. 

* De behandeling van Hersenz valt onder de zorgverzekering en gaat ten koste van het eigen risico. Dit geldt ook voor het vervoer naar de behandellocaties. De aanvraag gaat meestal via de huisarts

* Bij de paramedische zorg gelden voor de individuele behandeling door een fysiotherapeut of logopedist (afasietherapeut) soms andere regels. Vraag dit na bij uw zorgverzekering. De groepstherapieën door logopedisten of fysiotherapeuten gaan wel ten koste van het eigen risico, maar u betaalt geen eigen bijdrage. 

Vervoer van en naar de behandeling wordt sinds 2021 niet meer geregeld en vergoed door de zorgorganisatie (SGL). Binnen de Zorgverzekeringswet is er de regeling zittend ziekenvervoer. Vraag bij uw zorgverzekeraar na wat vergoed wordt en hoe dit geregeld wordt.

Locaties

Voor behandeling kunt u terecht bij verschillende locaties in Limburg. Neem hiervoor contact op met onze zorgbemiddelaars. Een deel van de behandeling Hersenz vindt bij u thuis plaats.

Hoe meld ik mij aan?

Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u doorverwijzen naar SGL, net als uw neuroloog, maatschappelijk werker, CVA-verpleegkundige of revalidatiearts. U kunt ook worden doorverwezen door het wijkteam in de gemeente (het Wmo-loket). U kunt ook zelf contact met ons opnemen.

  

Is Hersenz iets voor u?

Wilt u weten of het programma Hersenz iets voor u kan betekenen? Doe dan de test op www.hersenz.nl en vul het contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact op