×
Afasiebehandeling

Hersenletsel kan gepaard gaan met afasie. Hierdoor is het moeilijk om te spreken, schrijven, lezen of begrijpen wat er gezegd wordt. Door afasiebehandeling kunt u leren dit te verbeteren. Het doel is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren, thuis en in de samenleving.

Intake

Er vindt eerst een intake (screening) plaats door een logopedist of afasietherapeut. Vervolgens bespreken we met u (en uw naasten) of een afasiebehandeling voor u geschikt is. Als dat zo is, dan stellen we samen een behandelprogramma op dat afgestemd is op wat u graag wilt bereiken. En op uw mogelijkheden.

Wat houdt afasiebehandeling in?

Het behandelprogramma kan uit verschillende onderdelen bestaan. Met taaloefeningen verbetert u bijvoorbeeld het vinden van woorden en het woordbegrip. Door het voeren van gesprekken traint u uw communicatieve vaardigheden. Een ander onderdeel is het oefenen met lezen, bijvoorbeeld van mails, tijdschriften en boeken. U kunt ook leren om te werken met communicatiehulpmiddelen, zoals IPads, spraakcomputers en picto’s.

Behandeling in een groep

Afasiebehandeling is een groepsbehandeling en wordt gegeven door deskundige specialisten. In ons afasiecentrum wordt u begeleid door onze medewerkers en vrijwilligers.

Afasiebehandeling kan ook deel uit maken van het behandelprogramma Hersenz. Lees de folder hierover.

Wat kunt u leren in het afasiecentrum?
 

  • Beter praten
  • Sneller woorden vinden en begrijpen
  • Makkelijker gesprekken voeren
  • Beter communiceren
  • Makkelijker lezen
  • Communicatiemiddelen gebruiken

Hoe meld ik me aan?

Uw huisarts, praktijkondersteuner, neuroloog of revalidatiearts kan u doorverwijzen naar een afasiecentrum van SGL. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wat kost het?

Afasiebehandeling valt onder de zorgverzekering en gaat ten koste van het eigen risico.

Locaties

Onze afasiecentra vindt u in Sittard, Baarlo en Kerkrade. Locaties kunnen wijzigen, afhankelijk van de woonplaats van onze cliënten. 

Afasie, wat is dat precies?

Door afasie, A (= niet) fasie (= spreken) kan iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. Door het hersenletsel is de taal minder goed te gebruiken dan voorheen. Vergelijk het met de onmacht of frustratie die je voelt als je je in het buitenland niet goed verstaanbaar kunt maken. Deze frustratie ervaren mensen met afasie dagelijks.

Neem contact op