×
Wonen bij SGL

U wilt graag zo zelfstandig mogelijk wonen, liefst in uw vertrouwde omgeving. Soms kan dat helaas thuis niet meer, ondanks alle inspanningen. Bijvoorbeeld omdat u meerdere keren per dag zorg of begeleiding nodig heeft, onverwacht of op wisselende momenten. Bij SGL wonen is dan een goed alternatief.

Hoe wilt u wonen?

Samen met u en uw naasten (als u dat wilt) overleggen we waar u graag wilt wonen en op welke manier. Waar heeft u behoefte aan? We kijken samen naar wat belangrijk voor u is en wat het beste bij u past. Want als u bij ons woont kunt u zelf bepalen hoe u uw leven inricht.

Mogelijkheden om te wonen

24 uurs wonen

U woont in een woonbegeleidingscentrum en krijgt 24/7 de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. U heeft hierin zelf de regie. Binnen het woonbegeleidingscentrum heeft u een eigen appartement met eigen voorzieningen. 

U kunt ook individueel, dicht in de buurt van een woonbegeleidingscentrum gaan wonen. Als u ons nodig heeft, dan zijn er altijd medewerkers in de buurt of snel oproepbaar. U functioneert zo veel mogelijk zelfstandig. Waar nodig helpen we graag, maar u heeft zelf de regie. 

Wonen voor mensen met beademing

SGL heeft een woonbegeleidingscentrum in Bunde voor mensen die beademing nodig hebben. U krijgt 24/7 de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. U behoudt zelf de regie hierin. Uw appartement heeft eigen voorzieningen. 

Deeltijd wonen 

In de toekomst wordt het mogelijk om gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk bij SGL te wonen. U verblijft dan voor kortere periodes in een woonbegeleidingscentrum maar niet voor vast. Deze woonvorm wordt de komende jaren ontwikkeld. 

Hoe meld ik me aan?

Wonen bij SGL valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een geldige indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een huisarts, maatschappelijk werker of een andere verwijzer kan u ondersteunen om deze indicatie aan te vragen. Uiteraard kan SGL u ook begeleiden in dit traject. U kunt de indicatie eventueel ook zelf aanvragen bij het CIZ. 

Het duurt maximaal zes weken voor u de indicatie heeft. Daarna kunt u zich aanmelden voor de gewenste SGL-locatie. Meestal is er sprake van een wachtlijst. We zoeken dan samen met u naar overbruggende zorg.  

Meer informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz) vindt u op de website van de rijksoverheid.

Locaties

U vindt onze woonbegeleidingscentra in heel Limburg. Bekijk onze locaties.

Wat kost het?

Er is een eigen bijdrage van toepassing. Deze bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen, uw spaargeld en uw inkomen in box 3. Voor meer informatie en een berekening van deze bijdrage (zorg met verblijf) kunt u terecht op de website van het CAK.

Informatie CAK

Palliatieve zorg

Ook in uw laatste levensfase willen wij dat de kwaliteit van uw leven zo hoog mogelijk blijft. Palliatieve zorg maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van onze zorg- en dienstverlening. Naast de fysieke ongemakken hebben wij in de palliatieve fase ook aandacht voor emotionele, sociale en spirituele aspecten. Wij doen er alles aan om uw laatste levensfase zoveel mogelijk overeen te laten komen met uw wensen en behoeften. 

Contact