×
Dagbesteding

Wilt u graag aan uw conditie werken? Of dingen leren die u in het dagelijks leven verder helpen? Of activiteiten doen waarmee u weer van betekenis kunt zijn in uw gezin, vriendenkring of maatschappij? Dat kan bij onze dagbesteding. Het biedt een zinvolle invulling van uw dag en geeft structuur. Bovendien ontmoet u er nieuwe mensen en lotgenoten.

Vaardigheden ontwikkelen

Het doel van onze dagbesteding is het op peil houden en ontwikkelen van vaardigheden door verschillende activiteiten. Zodat u thuis en in de samenleving zo zelfstandig mogelijk mee kunt doen. Welke vaardigheden dat voor u zijn, onderzoeken we samen met u en uw naasten (als u dat wil). Het hangt samen met wat u in uw leven graag wil bereiken. En wat uw eigen wensen en behoeften zijn.

Maatwerk programma

Vervolgens gaan we met u kijken naar de mogelijkheden. Daarbij focussen we vooral op wat er wél kan. Zijn er misschien verborgen talenten als ‘oude’ hobby’s niet zo goed meer lukken? We ontdekken samen welke activiteiten het beste bij uw doelen passen en wat u leuk vindt om te doen. Samen maken we een programma op maat. U houdt daarbij zelf de regie. Als er iets niet mogelijk is, dan zoeken we samen naar een alternatief. 

Dagbesteding voor jongeren

Voor jongeren zijn er speciale programmalijnen en activiteiten. Neem contact met ons op en vraag naar onze mogelijkheden.

Neem contact op

Werk voor iedereen – beter door werk: Samenwerking SGL en Relim

Wilt u graag werken of arbeidsmatig bezig zijn? SGL en Relim helpen mensen die extra ondersteuning of gespecialiseerde begeleiding nodig hebben bij ‘werk’. Denk daarbij aan arbeidsmatige dagbesteding of werk- en ontwikkelplekken, binnen en buiten SGL en Relim.

SGL heeft daarbij vooral ervaring vanuit de zorg (voor mensen met NAH) en Relim werkt aan arbeidsrehabilitatie, resocialisatie en re-integratie voor mensen met sociale beperkingen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de ervaring die beide organisaties hebben versterken we elkaar in de verdere ontwikkeling van ‘werk voor iedereen’. We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Wilt u meer weten over Relim? Ga dan naar: www.relim.nl.

Programmalijnen

Fit en vitaal

Wilt u uw algehele conditie verbeteren of meer en veilig bewegen? Wij hebben een groot aanbod van sport-, spel- en beweegactiviteiten dat verschilt per locatie. Bijvoorbeeld zwemmen, fitness, wandelen, balspellen, badminton, yoga, darten, boksen, etc. Er is ook aandacht voor gezonde voeding en gezonde leefstijl. Uw geheugen kunt u fit houden door oefeningen op muziek of speciale geheugentrainingen.

Familie en relatie

In deze programmalijn leert u vaardigheden om sociale contacten (weer) op te bouwen en te onderhouden, met uw familie, de mensen om u heen of in uw (professionele) netwerk. De activiteiten die u daarbij kunnen helpen zijn we op dit moment aan het ontwikkelen.

Talent en ambitie

Wilt u graag van betekenis zijn door te werken, vrijwilligerswerk of klussen te doen? We hebben daarin veel mogelijkheden. Zowel via SGL als Relim. We onderzoeken samen welke talenten u heeft en proberen daar een passende werkomgeving bij te vinden. Bijvoorbeeld klusjes doen in een speeltuin, meehelpen in de horeca of producten maken in onze eigen werkplaats. We kijken samen welke activiteiten het beste bij u passen en welke werkplek: SGL, Relim of eventueel een ander bedrijf. Zo kunt u op uw eigen manier bijdragen aan de maatschappij.

Dagelijkse vaardigheden

Wilt u graag uw zelfredzaamheid in het dagelijkse leven verder ontwikkelen? Dan kunt u vaardigheden leren om zelfstandiger te functioneren. U kunt bijvoorbeeld uw fijne of grove motoriek of uw hand-oog coördinatie trainen door te schilderen, tekenen, keramieken, mozaïeken, handwerken, houtbewerken, etc. Maar ook door te koken of snijtechnieken te leren om thuis weer een maaltijd te kunnen bereiden. U kunt bij deze activiteiten ook uw geheugen trainen. U leert bijvoorbeeld de juiste volgorde van dingen: welke spullen heeft u nodig, wat doet u als eerste en wat komt daarna?

Communicatie en maatschappij

Heeft u moeite met praten (afasie) of kunt u zich niet goed uiten? Vindt u het moeilijk om woorden te vinden? Met spraak- en taaloefeningen kunt u leren om uw spraak te onderhouden of te verbeteren. In een groep praat u samen over actuele thema’s. Hierdoor blijft u op de hoogte van wat er speelt in de maatschappij. En u wordt gestimuleerd om met anderen in gesprek te gaan. Hierdoor leert u om u weer veilig te voelen om iets te vertellen in een groep. Natuurlijk kunt u het ook over andere onderwerpen hebben, zoals natuur, muziek, politiek of kunstgeschiedenis.

In deze programmalijn is er aandacht voor communicatie in brede zin (woorden, lichaam, mimiek, intonatie). De ontmoeting met de ander staat centraal, waarbij taal, gedrag, waarden en normen en de kwaliteit en de beleving van de ontmoeting ook een rol spelen. Deze programmalijn heeft tot doel om de kwaliteit van de ontmoeting te verhogen, door de communicatie te versterken.

Wat kost het?

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal
€ 19 per 4 weken. Ook alleenstaanden betalen na het bereiken van de AOW-leeftijd deze eigen bijdrage.

U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg? Dan betaalt u geen eigen bijdrage meer aan de Wmo maar zal alle zorg die u ontvangt op basis van de Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie via het zorgkantoor bekostigd worden.

Voor meer informatie en een berekening (zorg zonder verblijf) kunt u terecht op www.hetcak.nl.

Locaties

SGL biedt dagbesteding op locaties in heel Limburg. U bent dus altijd dicht bij huis.

Hoe meld ik mij aan?

De dagbesteding bij SGL (begeleiding in groep) valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt toegekend door uw gemeente. Onze zorgbemiddelaars kunnen u vertellen hoe de procedure voor de aanmelding bij uw gemeente verloopt. Neem gerust contact met hen op.

Heeft u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie? Dan kunnen wij maatwerk met u bespreken. U heeft bijvoorbeeld een Wlz-ZIN (Zorg In Natura), Wlz-PGB of een combinatie van Wlz-ZIN en Wlz-PGB. De eigen bijdrage voor deze indicatie is inkomensafhankelijk. Meer informatie over de Wlz vindt u hier.