×

Evenement | Bijeenkomst


Opening en start van Breincafé in Sittard

Lotgenotencontact voor én door mensen met hersenletsel en hun naasten

Breincafé
Het Breincafé is een ontmoetingsplek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zowel voor mensen met hersenletsel als voor hun partners, kinderen en/of vrienden is het Breincafé dé plek om elkaar één keer per maand informeel te ontmoeten, hun hart te luchten en herkenning en erkenning te vinden. Verschillende thema’s komen aan bod en desgewenst is er een spreker over een actueel onderwerp.

Opening en start
Na een periode zonder Breincafés worden deze op veler verzoek nieuw leven in geblazen. Heeft u of uw naaste NAH en heeft u interesse in lotgenotencontact? Kom dan naar de opening en start van Breincafé in Sittard en denk mee over de invulling van de nieuwe Breincafés. Heeft u interesse in een bepaald onderwerp of goede ideeën over de wijze waarop de Breincafés moeten worden ingevuld? Uw mening is welkom! Samen bepalen we hoe het programma van 2024 eruit gaat zien.

Voor wie
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en/of hun naasten.
Datum
Woensdag 6 december 2023
Tijd
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie
Activiteitencentrum SGL, Wielewaalstraat 1, 6135 EN Sittard

Programma
19.30 uur
Welkomstwoord door Priscilla Janssen-van Elburg, voorzitter van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio Limburg
Introductie van de gastheer/gastvrouw (ervaringsdeskundigen)
Officiële opening door de heer Tillie, wethouder Sittard, portefeuille Duurzaamheid, Klimaat, Landschapsontwikkeling, Jongeren en Gezondheid.
20.00 uur
Pauze
20.15 uur
In gesprek met ervaringsdeskundigen: samen vaststellen van het programma van Breincafé voor 2024.
21.00 uur
Samenvatting, afspraken en afsluiting.

In verband met de voorbereidingen zouden wij het fijn vinden als u zich vóór 1 december a.s. wilt
aanmelden via mkurvers@sgl-zorg.nl. Vermeld bij uw aanmelding met hoeveel personen u wilt
komen.

We verheugen ons op uw komst!

Deel dit verhaal: