×

Nieuws | 22 juni 2022

"Hersenz jong heeft zoveel meerwaarde voor jongeren met hersenletsel"

Behandelaar Christel Goulancourt over Hersenz jong

“Het is mooi dat we weer zijn gestart met een traject Hersenz jong", aldus behandelaar Christel Goulancourt. "Deze keer hebben we zes deelnemers en zij komen uit heel Limburg. Het traject vindt plaats in Sittard in AC Havikstraat, waar we gebruik maken van een ruimte en de gymzaal, want de inhoud van het traject is zowel gericht op informatie, als op doen. Het is ook super dat we gebruik kunnen maken van ruimtes van het AC. Het team denkt echt met ons mee in mogelijkheden. Dan doe je het toch echt samen! Samen met mijn collega Tanja Peeters ben ik vol enthousiasme aan de slag gegaan.”

Uitdaging
“Hersenz jong bestaat uit 2 modules van 14 weken, “dit ben ik” en “op eigen benen”. Je moet je voorstellen dat deze levensfase zonder hersenletsel al vaak een uitdaging is. Je bent volop in ontwikkelingen, je aan het vormen. Ook het losmaken van je ouders vindt in deze periode plaats. De jongeren die wij zien hebben vaak een hersenletsel dat in de kindertijd is ontstaan. Daardoor is de ontwikkeling in de jeugd al anders verlopen. Het proces van volwassen worden is onderbroken en door hersenletsel zal de toekomst er ook anders uit zien.”

Toekomst
“In de modules gaan de deelnemers op zoek naar wie ze nu werkelijk zijn, wat ze belangrijk vinden, wat zijn hun mogelijkheden en wat is en blijft lastig. Kortom: Op welke manier kunnen deze jongeren met hun hersenletsel de toekomst het beste vormgeven? Een complexe zoektocht, maar van grote meerwaarde.”

Hersenletsel heb je niet alleen
“Jongeren wonen nog thuis. En we zeggen altijd: hersenletsel heb je niet alleen. Ook ouders worden in dit geval geraakt door het hersenletsel van hun kind, het hele gezin heeft te maken met ‘levend verlies’. Zij doorlopen dit traject dus bij wijze van spreken samen met hun kind. Daarom is het belangrijk om ook voor de ouders bijeenkomsten te organiseren. Dat doen we zes keer tijdens het traject, met thema’s die passen bij de dingen die zij tegen komen. Ook in de individuele behandeling worden ouders meegenomen. Zij hebben een belangrijke rol in deze ontwikkelingsfase van hun kind. Door het ontstaan van het hersenletsel is het proces van loslaten vaak nog lastiger en hoe je daar mee omgaat is een gezamenlijke zoektocht van het gezin.”

Eenzaamheid
“Wat ik als behandelaar het meest pakkend vind, is dat je ziet dat er bij deze jongeren met hersenletsel echt eenzaamheid kan ontstaan. Minder contact met vrienden, mensen die je niet begrijpen. Ik vind de verhalen daarover soms echt hartverscheurend. Met Hersenz jong kunnen we jongeren met hersenletsel met elkaar in contact brengen. Dat is echt een grote meerwaarde in de behandeling. Dit was tijdens de eerste bijeenkomst al heel goed te voelen en te zien.”

Deel dit verhaal: