×

Nieuws | 30 maart 2021

Een verhuizing naar een andere werkelijkheid

De meerwaarde van zorgtechnologie op maat

Zorgtechnologie; we weten allemaal wat het is, of wat het moet zijn en hoe het moet worden toegepast, toch? Geef iemand die slecht loopt een stok en het probleem is opgelost. De vraag is of deze benadering de kwaliteit van leven verhoogt. De visie van SGL is dat wij cliënten vanuit onze expertise de mogelijkheid bieden hun leven zo te leiden als zij zelf willen. Dit houdt in dat onze cliënten aangeven wat zij nodig hebben om de eigen regie te ervaren. Wij sluiten aan bij die wens en ondersteunen bij de realisatie waar we kunnen.

SGL heeft door de jaren heen in Limburg een naam opgebouwd in het begeleiden van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wij zijn expert in het begeleiden thuis, het bieden van een zinvolle dagbesteding en het bieden van 24-uurs zorg zowel intra- als extramuraal. SGL heeft zich nu ten doel gesteld om waar mogelijk zorgtechnologie in te zetten om de eigen regie van de cliënten te verhogen. Hoe kunnen onze cliënten met behulp van techniek zo zelfstandig mogelijk vanuit hun eigen mogelijkheden meedoen in de maatschappij? En welke rol kunnen onze medewerkers daarbij spelen? 

Innovatie Impuls Gehandicaptenzorg Volwaardig Leven
Door deelname aan het project ‘Innovatie Impuls Gehandicaptenzorg Volwaardig Leven’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit doel handen en voeten gekregen. De methodische aanpak waarbij zowel cliënten als medewerkers betrokken zijn heeft binnen de locatie waar we begonnen zijn een hele verschuiving doen ontstaan. De groep bewoners is een leidende rol gaan nemen en gaan spelen in de nieuwbouw die op het moment van de start van het project ook begon en medio 2021 is afgerond.

We hebben samen met cliënten en medewerkers na het doorlopen van het hele traject de volgende ambities geformuleerd:

Ik kan zelfstandig de gordijnen open en dicht doen, de voordeur open en dicht zetten, de lampen aan en uitzetten en de verwarming bedienen, met als doel meer eigen regie in mijn woning.

De medewerker die mij verzorgt kan ongestoord zijn/haar werk doen.

Vervolgens zijn we hiermee aan de slag gegaan. We hebben gezocht naar partijen die met ons mee wilden kijken en hebben in Quo Vadis en Hertek betrokken en betrouwbare partners gevonden. Allereerst hebben we gekeken of het mogelijk is om de ambities om te zetten in techniek en daarna hebben we een modelruimte opgezet waarin we alle techniek live kunnen testen en laten zien.

Ruimte voor individuele wensen
Vervolgens hebben we met iedere bewoner en zijn mantelzorger(s0 samen met een fysiotherapeut, ergotherapeut en zijn/haar persoonlijke begeleider een gesprek gehad. Dit gesprek had als doel om per cliënt te formuleren wat hij/zij nodig zou hebben om zo veel mogelijk eigen regie te ervaren in de nieuwe woning. Daar waar technologie niets zou toevoegen of niet de kwaliteit van leven significant zou verbeteren is ook de keuze gemaakt om deze aanpassing niet toe te passen. We hebben testen gedaan met onze bewoners met de technologie en vervolgens een offerte aangevraagd per cliënt. Vervolgens gaan we ook meten of de beleving van de eigen regie is veranderd.

Sneeuwbaleffect
We hopen dat dit project een voorbeeld is voor de toekomst. Het laat zoveel moois zien, voor zowel cliënten als medewerkers. Als ik zie welke andere werkelijkheid het gebruiken van zorgtechnologie gaat veroorzaken, is het mijns inziens evident dat dit project een sneeuwbaleffect gaat hebben binnen de organisatie. Gedurende het Kuyperhof traject hebben we veel geleerd. We hopen dan ook dat we deze kennis en ervaring kunnen toepassen op alle woonlocaties van SGL. Want een huis dat je zelf hebt mogen (mee)bepalen voelt nog veel meer als thuis. En dat is wat wij wensen voor al onze cliënten.

Enkele ervaringen
Om het concreet te maken, enkele opmerkingen van cliënten na het eerste gesprek.

J. van L.        “Ik kan nu al een lampje aanmaken maar er is ook de mogelijkheid om met de techniek alle lampen en de tv te bedienen. Nu ben ik van de zorgmedewerker afhankelijk om te switchen van zender. Ik moet iedere avond vragen voor een andere zender. Dat is echt niet leuk. Hier word ik gelukkig van.”

P. J.             “Ik kan zelf mijn gordijnen open en dicht maken en hoef de nummers van het GEWA kastje niet meer te onthouden, ik word ook ouder. Dit is pure rijkdom.”

J. K.             “Niet meer wachten op het moment dat iemand tijd heeft om het licht aan of uit te doen, of de gordijnen open te doen, ik hoef hier niet meer om te vragen.”

N. H.            “Ik ga zienderogen achteruit en ben bang in het donker. Nu hoef ik niet meer bang te zijn dat ik het licht niet meer aankrijg.”

D. F.            “Ik kan nu helemaal niets zelf, het is een droom als ik zelf het licht, de tv en de gordijnen kan bedienen. Super vet.”

H.K.             “Nooit gedacht dat ik ooit in de gelegenheid zou zijn om zelf zo veel te bedienen. Lijkt wel tovenarij.”

Tot slot
In dit traject is het voortdurend manoeuvreren geweest tussen het aanbod en vraag gestuurd denken en handelen. Om helemaal uit de huidige werkelijkheid te komen zou het gebruik van zorgtechnologie gemeengoed moeten worden. We vliegen al jaren over de wereldbol maar schijnbaar is het zelfstandig kunnen openen van de gordijnen nog niet zo vanzelfsprekend. Er is nog wat werk aan de winkel.

Nico Salden
Teamleider Maartenshuis/Kuyperhof

Meer informatie? Mail nsalden@sgl-zorg.nl of bel 06-51644869.

Deel dit verhaal: