×

Nieuws | 08 augustus 2023

Eerste experiment met robot Tessa brengt prachtige inzichten

Pilot start eind 2023

Afgelopen drie maanden heeft op vijf verschillende locaties van SGL een robot Tessa gestaan. Na een gezamenlijke start en uitleg voor de medewerkers, zijn de Tessa’s bij de cliënten geplaatst. Na drie maanden experimenteren hebben we op 11 juli 2023 een mooie evaluatie gehad met de leverancier; het experiment heeft prachtige inzichten gegeven waar robot Tessa onze cliënten in kan ondersteunen.

Eigen regie:
Zo hebben we met de medewerkers en cliënten gemerkt dat de Tessa een directe toevoeging is voor de eigen regie van de cliënt. Doordat Tessa meerdere herinneringen gedurende de dag geeft, merken de cliënten die hebben deelgenomen aan dit experiment dat ze minder afhankelijk zijn van de medewerker.  Als voorbeeld geeft een medewerker aan dat doordat Tessa bij een cliënt op de kamer staat, de cliënt nu zonder hulp van de medewerker, zelfstandig naar de gezamenlijke eetmomenten op de groep gaat. Het voordeel van de Tessa is dat de Tessa dit altijd op eenzelfde manier aanbiedt. De cliënt benoemt ook dat ze dit als zeer prettig ervaart omdat ze nu niet meer te laat komt voor het eten, maar ook niet meer de herinnering krijgt van een medewerker.

Ontspanning:
Daarnaast wordt Tessa ook ingezet voor het creëren van ontspanning bij een cliënt. Tessa stelt de vraag hoe het gaat; de cliënt kan aangeven of het goed gaat of niet. Op het moment dat de cliënt benoemt dat het niet zo goed gaat, dan wordt de vraag gesteld of er een rustig muziekje gespeeld moet worden om te ontspannen. De cliënt benoemt dat dit haar echt rust geeft en dat dit ook werking heeft op haar humeur gedurende de dag. Doordat ze minder spanning voelt, merkt ze dat ze daardoor veel beter in haar vel zit. Zeker omdat ze dit vaak heeft gemist omdat er, door de drukte vaak niet op het moment dat zij de spanning voelde, het gesprek met haar persoonlijk begeleider kon plaatsvinden.

Verdere inzichten:
In het proces hebben we als groep ook mooie inzichten opgedaan voor de pilot die we eind 2023 gaan starten binnen SGL in samenwerking met ZoTeG. Het belangrijkste inzicht dat we hebben gekregen is om vooraf al met de medewerker en de cliënt te gaan bespreken voor welke momenten de desbetreffende cliënt de Tessa wil gaan inzetten. Doordat we hebben gemerkt dat het daadwerkelijk programmeren van de Tessa iets meer vergt dan een uitleg, geeft dit een extra boost omdat je vooraf al een aantal scripts kunt inplannen. Doordat dit al ingepland staat, kan de cliënt al wennen aan de stem, aan de manier van spreken en de snelheid van het spreken van Tessa.

We hebben de eerste kennismaking als zeer leerzaam ervaren en hebben erg veel zin om te starten met de pilot eind 2023.

Deel dit verhaal: