×

Nieuws | 05 december 2022

Gelijkwaardigheid, hoe doen we dat?

Niet gelijk, wel waardig

Cliënten, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers, allemaal gelijk. Gelijkwaardigheid past in onze gezamenlijke droom en is één van de pijlers van onze strategische koers. Elkaar begrijpen….. oprechte interesse in elkaar…. echt weten wat de ander wil en samen tot oplossingen komen…

Maar hoe doen we dat bij SGL? Hoe gaan we op gelijkwaardige wijze met elkaar om? Daar hebben we de afgelopen tijd stappen in gezet. We nemen jullie daar graag in mee. Belangrijk onderdeel hierin is het indrukwekkende verslag over de perspectiefwissel die heeft plaatsgevonden in het kader van een onderzoek over gelijkwaardigheid in WBC Echt.

Lees je mee?

Deel dit verhaal: