×

Nieuws | 20 oktober 2022

Introductie zorgrobot Tessa op vier woonlocaties van SGL

Onderzoek naar meerwaarde van robot Tessa in de gehandicaptenzorg

De academische werkplaats ZOTEG  (staat voor ZOrgTechnologie in de Gehandicaptenzorg) gaat in samenwerking met de zorgorganisaties SGL, Siza en Ipse de Bruggen onderzoeken wat de meerwaarde van robot Tessa is in de gehandicaptenzorg. 

ZoTeG ondersteunt met onderzoek de inzet van zorgtechnologie voor mensen met een beperking, waarmee zij hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven vergroot én de kwaliteit en efficiëntie van zorg en ondersteuning wordt bevorderd. Daarbij is het eerste onderzoek gericht op de dagstructuur en de dagplanning van de cliënt en hoe de cliënt hierbij ondersteund kan worden.

In samenwerking met de betrokken zorgorganisaties is ervoor gekozen om de meerwaarde van robot Tessa te gaan onderzoeken. Tessa is een kleine, sociale robot (zie foto) die cliënten helpt om structuur in het dagelijks leven aan te brengen. Tessa herinnert de cliënt aan kleine taken en geplande afspraken. Daarnaast doet Tessa suggesties voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld koffie drinken of een taak uitvoeren.

Voor SGL betekent dit dat we de komende tijd vier Tessa’s op verschillende locaties introduceren bij cliënten en medewerkers, zodat de eerste ervaringen al opgedaan kunnen worden. Van deze ervaringen houden wij jullie op de hoogte.

Vragen over robot Tessa of over het onderzoek? Mail of bel met Rick Nelissen, Innovatie Ambassadeur SGL/Behandelaar Hersenz, rnelissen@sgl-zorg.nl of 06-30845042.

Deel dit verhaal: