×

Nieuws | 30 januari 2023

“Er ontstaat echt begrip voor elkaars situatie en standpunt”

Lokale medezeggenschap

Wendy Erens is persoonlijk begeleider bij AC Brunssum. In AC Brunssum zijn de cliëntenraadsvergaderingen sinds een tijdje anders vormgegeven. Wendy en vrijwilliger Jos Veldman nemen namelijk deel aan deze overleggen. En dat heeft zo zijn voordelen voor iedereen.

“Voorheen was het zo dat de lokale cliëntenraad een paar keer per jaar zelf overleg voerde (samen met Kelly van Pol – coach cliëntmedezeggenschap) en dat er een achterbanoverleg plaatsvond met alle cliënten, waarbij de teamleider aanwezig was. Tijdens dit overleg werden uiteraard veel heel nuttige dingen besproken, maar bijvoorbeeld ook irritaties of ‘dingen die niet goed zouden zijn’ die eigenlijk voorkomen hadden kunnen worden als we er vooraf samen over overlegd zouden hebben. Doordat we te weinig in directe verbinding met elkaar stonden ontstond er meer onduidelijkheid en soms onbegrip. En dat is jammer, want met een beetje meer informatie waren sommige onderwerpen gewoon geen issue meer.”

“Door meer samen te overleggen werken we nu aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als locatie. Samen met Jos neem ik sinds een tijdje deel aan de vooroverleggen van de cliëntenraad. Wat je nu ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld een onderwerp als: ‘de koffie staat te laat klaar’, heel gemakkelijk kan worden uitgelegd en opgelost. Dat hoeft helemaal niet meer in het achterbandoverleg te komen. Doordat ik nu in de overleggen meer meekrijg over de overwegingen van de cliëntenraad en wat er speelt en doordat ik meteen kan reageren, ontstaat echt meer begrip voor elkaars situatie en standpunt. Je kunt zo ook veel beter met elkaar denken in mogelijkheden.”

“We doen het echt meer samen nu. We koppelen door onze deelname aan de overleggen drie perspectieven bij elkaar. Daardoor ben je je ook bewuster van elkaars behoeften. Bij het bedenken en doorvoeren van veranderingen praat je met elkaar over hoe je dat kunt doen. Je hebt het met elkaar over zaken die de locatie als geheel aangaan. Ik merk dat we daar allemaal bewuster mee omgaan. En doordat ik vanuit de medewerkers en Jos vanuit de vrijwilligers aanwezig is, kunnen wij weer goed terugkoppelen naar het team en de vrijwilligers, zodat iedereen goed op de hoogte is.”

“Ik vind het zelf erg leuk om deze rol vanuit het team te vervullen. Eerst wisselden we als medewerkers deelname aan de overleggen af, maar na een tijdje werd duidelijk dat dit me wel ligt. De manier waarop we het aanpakken ervaar ik als heel positief.”

Henk Brouwer, bewoner van WBC Kuukven is voorzitter van het bewonersoverleg en vertelt hoe hij dit ervaart. 

“Ik vind het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan het bewonersoverleg vanuit en voor de bewoners. Daarom heb ik op de vraag ‘wie voorzitter wilde worden’ positief geantwoord. We werken binnen de locatie samen aan hoe we het overleg vormgeven. Zo hebben we sinds een tijdje een bord in de gang hangen waarop iedereen, bewoners en medewerkers, agendapunten kunnen zetten die ze graag willen bespreken tijdens het overleg. Dan kan iedereen aanleveren wat hij of zij belangrijk vindt. Als voorzitter start ik de vergadering nu met het bespreken van de notulen en we stellen die daarna samen vast. En ik zorg voor een actiepuntenlijst. Voorheen stonden acties een beetje verstopt in de notulen. Nu zijn de acties en afspraken in één oogopslag duidelijk. Ook tijdens de vergadering probeer ik als voorzitter de actiepunten zoveel mogelijk uit het overleg te filteren. Mooi om op deze manier met het bewonersoverleg bezig te kunnen zijn.”

Deel dit verhaal: