×

Nieuws | 10 oktober 2022

Lotgenotencontact voor mensen met hersenletsel en hun naasten

In ontwikkeling

Mooi nieuws! SGL is met een aantal organisaties uit zowel de formele als informele zorg in Limburg bezig om lotgenotencontact op te zetten voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Het mooie van dit concept is dat het contact door een ervaringsdeskundige en professional georganiseerd wordt op een laagdrempelige locatie.
 
Er zijn vier kartrekkers die zorgen voor de organisatorische aspecten en inbreng van deskundigheid: Adelante Zorggroep, Burgerkracht Limburg, Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en SGL.

Andere deelnemers zijn Punt Welzijn, Incluzio, Stichting Breintrein, CVA coördinatoren ziekenhuizen, Envida, Steunpunt Mantelzorg Zuid en Libra Group.

Afgelopen week vond er weer een vruchtbare bijeenkomst plaats. Er wordt nu een intentieverklaring opgesteld met alle betrokken partijen. Verder zal er aan de hand van een profielschets werving plaatsvinden van de ervaringsdeskundigen. Zodra deze bekend zijn, zal Burgerkracht Limburg een scholing verzorgen. Met deze ervaringsdeskundigen gaan we kijken naar hun beschikbaarheid en een geschikte locatie. Wordt vervolgd!

Deel dit verhaal: