×

Nieuws | 12 maart 2024

‘Mensen met hersenletsel hebben geen behoefte aan een doolhof’

Deze week is wederom de week van de ‘brain awareness’. ’Awareness’ over de juiste zorg bij hersenletsel is geen overbodige luxe. Met zo’n 650.000 Nederlanders die beperkingen ervaren als gevolg van hersenletsel (bijvoorbeeld door een ongeval of beroerte), krijgt bijna iedereen in zijn leven ooit wel eens te maken met hersenletsel. Hersenletsel treft namelijk ook de naasten, omdat het grote impact heeft op het gezins- en maatschappelijk leven. Veel mensen met hersenletsel ervaren een hele zoektocht naar de juiste hulp en ondersteuning om verder te kunnen met hun leven. Vanuit dat oogpunt hebben we met verschillende organisaties voor mensen met hersenletsel samen gekeken naar hoe we de weg naar de juiste zorg korter en beter vindbaar kunnen maken. Daaruit zijn mooie, provincie brede initiatieven ontstaan voor mensen met hersenletsel, naasten en professionals.

Zichtbare en onzichtbare gevolgen hersenletsel
Hersenletsel kan leiden tot blijvende gevolgen op vele levensgebieden, maar die zijn niet altijd zichtbaar, zoals vermoeidheid of concentratieproblemen. Sterker nog, vaak overheersen de onzichtbare gevolgen. Dat maakt het soms moeilijk om de juiste hulpvraag snel boven tafel te krijgen, terwijl mensen daar juist bij gebaat zijn.

E-learning professionals: ‘begripvol in gesprek met een cliënt met hersenletsel’
In een samenwerking tussen het EHL (Expertisecentrum Hersenletsel)/UM, Adelante en SGL is een e-learning ontwikkeld voor professionals die werkzaam zijn in de zorg of het sociale domein en die onder andere met mensen met hersenletsel in gesprek gaan. Deze e-learning geeft vooral aandacht aan de onzichtbare gevolgen en hoe deze het leven kunnen beïnvloeden. De professional leert waar hij of zij op moet letten in een cliëntgesprek. De e-learning is binnenkort beschikbaar via de Adelante Academie.

Nieuwe website Keuzewijzer Hersenletsel voor volwassenen en kinderen
Het EHL/UM, Adelante en SGL ontwikkelden ook een nieuwe website www.keuzewijzerhersenletsel.nl, die binnenkort live gaat. Een keuzewijzer gaat uit van de vragen waar mensen oplossingen voor zoeken in plaats van het aanbod dat beschikbaar is. Deze keuzewijzer helpt zowel mensen met hersenletsel en naasten, als verwijzers in het gemakkelijk vinden van passende zorg- en ondersteuningsmogelijkheden in de hele provincie Limburg. De keuzewijzer is er zowel voor de doelgroep ‘volwassenen (en hun naasten)’ als voor ‘kinderen en jongeren (en hun ouders)’.

Gratis Breinlijn voor uiteenlopende vragen
De Breinlijn is een gratis landelijk informatienummer voor professionals, mensen met hersenletsel en naasten. Mensen kunnen hier terecht met uiteenlopende vragen. Voor Limburg wordt de Breinlijn gefaciliteerd door Adelante, SGL en Envida. https://limburg.breinlijn.nl/, tel. 085-225 02 44.

Lotgenotencontact in breincafés
Veel mensen met hersenletsel en naasten hebben behoefte aan lotgenotencontact. Een manier om elkaar te ontmoeten zijn breincafés. Inmiddels zijn er in de hele provincie breincafés opgezet: in Maastricht, Sittard, Weert, Baarlo, Kerkrade en sinds 7 maart ook in Roermond. Bijzonder is dat de breincafés worden begeleid door ervaringsdeskundigen. Er zijn vier kartrekkers: Adelante, Burgerkracht Limburg, Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en SGL.

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
Limburg heeft een actieve patiëntenvereniging Hersenletsel.nl die samenwerkt met het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg, contacten onderhoudt met de CVA ketenzorg, ondersteunt bij onderzoeksprojecten in het belang van personen met een hersenletsel, en goede contacten onderhoudt met verschillende initiatieven ter bevordering van lotgenotencontact. https://www.hersenletsel.nl/limburg/

Verder met het leven
Met deze initiatieven hopen we dat mensen met hersenletsel zich beter gezien en gehoord voelen en dat zij sneller de juiste hulp en ondersteuning vinden om na het hersenletsel verder te gaan met hun leven.

Deel dit verhaal: