×

Nieuws | 12 juli 2021

Nieuw: Klankbordgroep Naasten

Samen gaan we het doen

'Samen gaan we het doen,' zo luidt de nieuwe boodschap van SGL. 'We' is in deze niet alleen de medewerker, vrijwilliger en de client, maar ook de naaste. Een bekende spreuk van Loesje luidt als volgt; En wie vraagt de mantelzorger hoe het gaat? De naaste voelt zich soms inderdaad vergeten. Maar SGL erkent gelukkig het belang van mantelzorgers/naasten. En wij weten als geen ander dat hersenletsel niet alleen de cliënt zelf treft. Hersenletsel heb je immers samen. Het komt de cliënt ten goede als ook de naaste zich goed voelt. Want zij zorgen immers samen met de cliënt voor de cliënt, hún naaste. Maar daarnaast maken zij zich ook zorgen om de cliënt, hun naaste.

Wat hebben naasten precies nodig om dat zorgen voor/met vol te kunnen houden en het zorgen maken om wellicht wat te verlichten? Dat kunnen zij natuurlijk het beste zelf vertellen. En daarom is de Klankborgroep Naasten onlangs in het leven geroepen; een klein groepje van mantelzorgers van SGL die eens per kwartaal samen komt. Niet praten over, maar praten met dus. De Klankbordgroep Naasten wordt georganiseerd door SGL medewerkers Ellen Smeets, Tessa Ewalds en Priscilla Janssen. Samen met de naasten sparren ze over dat wat er goed gaat en dat wat er beter kan.

Een poosje geleden heeft de eerste samenkomst plaats gevonden, deze keer nog online. Ze vertelden over de lange en vooral eenzame weg die ze hebben moeten gaan alvorens bij de juiste hulp, SGL in dit geval, terecht te komen. Ze vertelden over de wal en het schip, over het kastje en de muur. Maar ook over hoe informatie leidt tot meer inzicht en begrip. Over de noodzaak om naast mantelzorger vooral ook bijvoorbeeld partner, zus of kind te blijven. En hoe fijn het is om een momentje voor zichzelf te hebben als de ander naar de dagbesteding is of hoe geruststellend het is dat er nu iemand, bijvoorbeeld van Begeleiding Thuis, over hun schouder meekijkt

Want zoals een mantelzorger eens zei: we moeten het zelf doen, maar hoeven het niet alleen te doen.

Heeft u vragen? Of wilt u als naaste/mantelzorger ook deelnemen aan onze Klankgroep Naasten? Neem dan gerust contact met ons op:

Ellen - esmeets@sgl-zorg.nl
Tessa - tewalds@sgl-zorg.nl
Priscilla - pvanelburg@sgl-zorg.nl

Deel dit verhaal: